Projekta nosaukums: “Antibakteriālās rezistences ātras novērtēšanas sistēma pacientiem ar sekundārām bakteriālām infekcijām.”

Atslēgvārdi: daudzzāļu rezistence, antimikrobiālā jutība, lāzera speklu attēlošana, mākslīgais intelekts, COVID-19 sekundārās bakteriālās infekcijas.

Projekta līguma numurs:  1.1.1.1/21/A/034

Projekta īstenošanas termiņš: 23 mēneši (01.01.2022. – 30.11.2023.)

Projekta kopējais finansējums: 500 000 EUR

ERAF finansējums (85%): 425 000 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 75 000 EUR

 
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte un VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. fiz. Ilze Ļihačova

Projekta administratīvais vadītājs: Līga Zeltiņa

 
Projekta mērķis: Izstrādāt un validēt jaunu, rentablu prototipu, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams antimikrobiālās jutības testa (AJT) novērtēšanai. Lai to realizētu, tiks apvienota zelta standarta- diska difūzijas- metode un lāzera speklu attēlošanas tehnika, kas ļaus agrīni novērtēt sterilās zonas diametru. Piedāvātais risinājums ievērojami uzlabos antibakteriālās terapijas efektivitāti kritiski slimiem COVID-19 pacientiem ar bakteriālo infekciju un veicinās cīņu pret globālo problēmu- rezistento baktēriju celmu augšanu. Projekta laikā piedāvātā prototipa ierīce un uz mākslīgā intelekta (MI) balstītais algoritms tiks pārbaudīti reālos apstākļos un testēti rutīnas mikrobioloģijas testos uz dažādiem baktēriju izolātiem un pretmikrobu līdzekļiem. Projekta komandu veido biofotonikas, elektronikas, informācijas tehnoloģiju un mikrobioloģijas eksperti, jaunie zinātnieki, maģistranti un doktoranti no LU, RTU un pieredzējuši ārsti no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas.

Galvenās aktivitātes:

1) AJT lāzera speklu un mākslīgā intelekta (MI) attēlošanas sistēmas izstrāde;

2) lāzera speklu attēlu apstrādes algoritmu izstrāde ātrai sterilo zonu diametru novērtēšanai;

3) klīniskie testi un sistēmas validācija;

4) izplatīšana un publicitāte.

Sagaidāmie, galvenie rezultāti ietver:

Uzlaboti lāzera speklu attēlu apstrādes algoritmi sterilo zonu, ko izraisa antimikrobiālās zāles, diametru novērtēšanai;
Prototips ar augstu komercializācijas potenciālu, lai automātiski novērtētu antimikrobiālo jutību (TRL6);
Protokols jaunai, uzlabotai AJT standarta metodei;
4 oriģināli zinātniskie raksti (tajā skaitā 2 žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā);
Iegūtās zinātības intelektuālais īpašums (nacionālā patenta pieteikums).
Atsauce publicitātei (reference for publicity):

Pētījums tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda finansējuma atbalstu projektā "Antibakteriālās rezistences ātras novērtēšanas sistēma, pacientiem ar sekundārām bakteriālām infekcijām " (līguma Nr. 1.1.1.1/21/A/034).

Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātņu nozarei (3.2. Klīniskā medicīna), fiziskajām zinātnēm (1.3. Fiziskās zinātnes), bioloģiskajām zinātnēm (1.6. Bioloģijas zinātnes) un inženierzinātnēm (2.2. Elektrotehnika, elektroniskā un informācijas inženierija). Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību un ietver rūpnieciskus pētījumus un eksperimentālu izstrādi.

Projekta mērķis un pētnieciskās darbības atbilst Latvijas Ministru kabineta noteikuma Nr.34. punktam 12.5.1.1.- jaunas metodes izstrāde, lai būtiski uzlabotu smagu COVID -19 pacientu ar sekundāru bakteriālu infekciju terapijas efektivitāti.