Projekta nosaukums:

Lāzeru laboratorija – Eiropa: Eiropas lāzeru pētījumu infrastruktūras integrētā aktivitāte V.

Projekta partneri:

https://www.laserlab-europe.eu/about-us/partners

Projekta īstenošanas termiņš:

01.12.2019 – 30.11.2024

Projekta kopējais finansējums:

10 000 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. Vanesa Lukinsone (Bifotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekts "Lāzeru laboratorija" apvieno 35 vadošas organizācijas no 18 Eiropas valstiem, kur starpdisciplinārie lāzer pētījumi notiek elastīgi un koordinēti, pārsniedzot nacionālā mēroga potenciālu. LU ASI sadarbībā ar vadošiem institūtiem (Lund Laser Centre, University of Coimbra, Politecnico di Milano, Vrije Universiteit Amsterdam, The Institute of Photonic Sciences (Spain), University of Szeged, International Laser Centre, Foundation for Research and Technology-Hellas, Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari) veic apvienotus pētījumus audu pataloģijas diagnostikai, koordinējot virzienus fluorescences kinētikas, Ramana spektroskpijas un fotona difūza atstarošanas pētījumus.

Projekta galvenais mērķis ir uzturēt ilgtspējīgu Eiropas valstu laboratoriju starpdisciplīnu tīklu; stiprināt Eiropas vadošo lomu pētījumos ar lāzer pielietojumu, izmantot kopīgus pētniecības pasākumus; un piedāvāt piekļuvi vismodernākajām lāzer pētījumu iespējām zinātņu jomā un pētniekiem, lai veiktu pasaules līmeņa pētījumus.