Projekta nosaukums: Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants
Projekta akronīms: SENS4CORN
Projekta koordinators: Dr. Roman Viter, Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Rīga, Latvija
Projekta partneri:  

Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija

Valsts pētniecības padome, Itālija

Slovākijas Tehnoloģiju universitāte Bratislavā, Slovākija

Ukravit zinātnes parks, SIA, Ukraina

MB SENSOGRAFA, Lietuva

"NANOWAVE" SIA, Polija

EDEN TECH, Francija

Projekta īstenošanas termiņš: no 2023. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim

Projekta kopējais budžets/finansējums 1 048 800,00 EUR 

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 358 800,00 EUR

Projekta SENS4CORN info: https://cordis.europa.eu/project/id/101086364

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Dr. Roman Viter

Projekta īss kopsavilkums:

Projekta SENS4CORN mērķis ir stiprināt starpnozaru un starpdisciplināru sadarbību optisko kompozītmateriālu jomā optiskajiem ķīmiskajiem sensoriem. Projekta galvenais mērķis ir jaunu optisko nanokompozītu sensoru izstrāde mikro un makro elementu analīzei kukurūzas augos. Mēs pētīsim Šifa bāzes (SB) un metāla organiskos karkasus (MOF), optiskos kompozītmateriālus ZnO-SB un ZnO-MOF, kas uzlabo optiskos un to jutīgās īpašības pret anjoniem un katjoniem, kas atrodas kukurūzas mikro un makro elementos. Jutīgie kompozītmateriāli tiks integrēti mikrofluidiskajā sistēmā, apvienojumā ar optiskās šķiedras noteikšanas sistēmu. Sistēma tiks izmantota īstu kukurūzas paraugu apstiprināšanai. Sensoru sistēma samazinās mērījumu laiku un izmaksas, izmantojot standarta hromatogrāfijas metodes. Sensoru sistēmai ir labs komercializācijas potenciāls lauksaimniecības sektorā kā jauns ātrs pakalpojums kukurūzas augšanas analīzei maziem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver materiālu zinātni, ķīmiju, virsmas zinātni, optisko, analītisko ķīmiju, nanotehnoloģiju un lauksaimniecību. Projekts radīs jaunu pakalpojumu lauksaimniecības ražošanas uzlabošanai, tādējādi uzlabojot ES iedzīvotāju industriālo un veselības potenciālu. Projekta laikā tiks nodrošinātas pētniecības un vadības apmācības tehniķiem, pieredzējušiem un agrīnās stadijas pētniekiem, lai stiprinātu viņu personīgās prasmes, uzlabotu viņu pieredzi un zināšanas, izmantojot jaunus zinātniskus rakstus un konferenču prezentācijas, un stiprinātu ES pētniecības cilvēkresursu attīstību. Paredzama ilgstoša sadarbība starp partneriem, kas balstīta uz studentu kopuzraudzību un jaunu sadarbības projektu priekšlikumu sagatavošanu. Projekta rezultātu izplatīšana atstās ietekmi uz lauksaimniecības nozari un ES pētniecības potenciālu materiālzinātnes, nanotehnoloģiju un optisko sensoru jomās.

Vairāk lasiet šeit  - https://www.sens4corn.eu/