Projekta nosaukums: Ceļā uz jaunas antibakteriālas stratēģijas izstrādi zobārstniecībā / Towards development of new antibacterial strategy for dentistry ( akronīms ARGO)

Projekta līguma numurs: 101086441 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01

https://cordis.europa.eu/project/id/101086441

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2023.-28.02.2027.

Projekta kopējais finansējums: 230 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Maksym Pogorielov  (Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs: Dace Gulbe

Par projektu:

Projekta mērķi:

ARGO mērķis ir inovatīvu darbību izpēte, galvenokārt fokusējoties uz spēcīgu starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru sadarbību ķīmijas, biomateriālu, nanotehnoloģiju, mikrobioloģijas, šūnu bioloģijas un zobārstniecības jomās. Projekta realizēšanā piedalās akadēmiskie un uzņēmējdarbības partneri no ES dalībvalstīm un asociētajām dalībvalstīm, lai paplašinātu inovatīvo risinājumu potenciālu nanomateriālu un klīniskās zobārstniecības jomā.

Projekta primārais pētniecības mērķis ir veicināt pētniecības un inovācijas aktivitātes ar iesaistīto partneru papildu kompetencēm jaunu antibakteriālu materiālu izstrādē zobārstniecībā, īpaši jauna antibakteriāla sakņu plombēšanas materiāla izstrādei.

Projekts tiks realizēts ciešā sadarbībā starp partnerorganizācijām, lai radītu sinerģiju inovatīvu zobārstniecības biomateriālu izstrādei un testēšanai. Novatoriskās tehnoloģijas tiks izmantotas, lai ražotu sakņu pildījuma materiālu ar nanodaļiņām ar pielāgotām bioloģiskām un antibakteriālām īpašībām. Jaunu biomateriālu ar sudraba nanodaļiņām novērtējums in vitro tiks veikts uz speciāli izstrādāta zobu modeļa. Lai pierādītu jaunā biomateriāla antibakteriālo iedarbību uz attiecīgo dzīvnieku modeli, tiks izmantota bioloģiskā saderība un in vivo novērtējums.

Starpdisciplināra un starpnozaru mobilitātes-apmaiņas braucieni, būs galvenais rīks projektu realizācijai ar mērķi stiprināt iesaistīto organizāciju pētniecības, apmācības, komunikācijas un tīklu veidošanas kapacitāti un zināšanu pārnesi no akadēmiskās vides uz rūpniecību un otrādi. Nospraustie pētniecības un apmācības mērķi veicinās pētniecību, zināšanu nodošanu un jauno zinātnieku kompetences, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas un karjeras perspektīvas gan akadēmiskajā, gan rūpnieciskajā sektorā.

Jaunu pētījumu rezultātu publiska izplatīšana palielinās sabiedrības informētību par pētniecības un pētnieku lomu ES attīstībā, kas ir galvenais pētniecības un inovācijas virsmērķis.

Vairāk lasiet šeit  - https://www.msca-argo.eu/