Laboratorijas vadītājs - Dr. Roman Viter

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

  • jaunu fotonisko nanomateriālu izstrāde optiskajiem ķīmiskajiem sensoriem un biosensoriem izmantošanai medicīnā un lauksaimniecībā;

  • jaunu nanomateriālu fotoinducētu procesu izpēte;

  • funkcionālo nanomateriālu izstrāde vides monitoringam, fotokatalizēšanai un piesārņotāju noteikšanai;

  • funkcionālu nanomateriālu izstrāde īpašiem medicīniskiem lietojumiem

Popularizējošas aktivitātes: