LU Atomfizikas  un spektroskopijas institūta (LU ASI) zinātnieki, administratīvais un vispārējais personāls aktīvi un radoši piedalījās LU  Zinātnieku naktī-2023 (ZN2023), LU ASI stacijā "Smaidīgie spektri" Zinātņu mājas 6. stāvā  laikā no 17.00 -21.00 piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes gan lieliem, gan maziem.

LU ASI, Kvantu fizikas laboratorija:
Kvantu fizikas laboratorijas vadītājs – vadošais pētnieks Dr. Jānis Alnis  pasākuma apmeklētājiem stāstīja par optiskiem mikrorezonatoriem uz čipa un rādīja, kāds tas izskatās , to ieliekot mikroskopā,  varēja aplūkot čipu dzīvē, šāds pētījums tiek veikts Valsts pētījumu programmas projektā “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma”. 
LU ASI pētniece Dr.  Inga Brice kopā ar zinātnisko asistenti- doktoranti Lāsi Mīlgrāvi piedāvāja  lieliem un maziem apmeklētājiem risināt fizikas uzdevumus ar dažādām sarežģītības pakāpēm ( kā SPIE LU Studentu nodaļas aktivitāte).

LU ASI Biofotonikas laboratorija:
LU ASI  Biofotonikas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Uldis Rubīns un Dr. Edgars Kviesis-Kipge demonstrēja eksperimentu ar termokameru kā cilvēki un dažādi priekšmeti izskatās, gan redzamajā gan infrasarkanajā starojumā -  “Ieraugi sevi citā gaismā”.
Savukārt, šīs laboratorijas pētniece Ilze Ošiņa aktīvi ZN2023 apmeklētājiem palīdzēja risināt redzes koncentrēšanas uzdevumu “Maģiskā acs” un citus interesantus uzdevumus , kas saistīti ar fizikas pamatzināšanām. (SPIE LU Studentu nodaļas aktivitātes).

LU ASI Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija:
LU ASI vadošie pētnieki Dr.Atis Skudra, Nataļja Zorina, Rita Veilande, Gita Rēvalde, kā arī LU ASI pētniece- doktorante Anda Ābola,  LU ASI laborants Rolands Gudermanis, demonstrēja dzīvsudraba mērīšanu izelpā un ar plakātu palīdzību stāstīja par melnajiem stārķiem un augsnes piesārņojumu klimata pārmaiņu kontekstā. Pētījumi par melnajiem stārķiem notiek fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr.  lzp-2020/1-0005 "Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija" ietvaros. 
Dr. Gita Rēvalde kā promocijas darba vadītāja kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti Elīnu Bresi demonstrēja kopdarbu sinerģijā fizika un vizuālā māksla.

LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija:
Dr. vadošais pētnieks Roman Viter, zinātniskie asistenti Mikus Melderis un Viktor Zabalotnii, inženieris Kārlis Grundšteins un zinātniskā viesasistente no Ukrainas Iryna Tepliakova aktīvi uzrunājot ZN2023 pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar laboratorijas plašajiem pētījuma virzieniem: 
•    Optiski ķīmiskie  bio un nano sensori, prototipa demonstrācija,
•    UV staru fotopolimerizācija - kā tā darbojas un kāpēc mums to vajag// kinētika,
•    Elektrovērpšanas un hidrotermiskās metodes// kompozītmateriālu veidošana/videolekcija// galaproduktu demonstrēšana//, 
•    3D printentēšana (pildījuma sagatavošana no plastmasas ( otreizējā plastmasas pudeļu izmantošana)  printēšanas diegam un nanopārklājumu veidošana ar 3D metodi, kā arī prototipa demonstrēšana.
Visi šie pētījuma virzieni tiek attīstīti un atbalstīti sekojošos pētniecības projektos :
•    LV-TW-LT “Flow-Through System Based Immunoanalytical Devices for the Diagnosis of Viral-Infections” 
•    Mera-net “Hybrid Biodegradable Coating for One-Wire Peripheral Nitinol Stent for Prevention of Restenosis and Plaque Formation (HybbiStent)”
•    Mera-net “Anti-calcification treatment of elastin-rich bioprosthetic materials using Fetuin A for aortic valved conduits” (VENUS)”
•     FLPP projekts “Jaunas kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu fotokatalītiskiem lietojumiem”
•    Valsts pētījumu programmas projekts “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma”.
•    Apvārsnis Eiropa “Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants (SENS4CORN)”

Savukārt  par pētījumiem, kas tiek veikti  dažādos starptautiskos projektos stāstīja LU ASI pētnieks  Dr. Maksym Pogorielov. ERAF projekta “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai” (Nr. 1.1.1.5/21/A/001) ietvaros par Listeria mono citogēnu noteikšanu un citiem projektiem Apvārsnis Eiropa “MX-MAP” Nr. 01086184 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01 ,“Argo” Nr. 101086441 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01, Latvijas-Ukrainas projekta "Jaunās vara iekrautas brūču dzīšanas apmetnes ar uzlabotu regenerācijas spēju un pretbakteriālu efektu" Nr. LV-UA/2023/4.

LU ASI vadošā viespētniece Dr. Viktoriia Korniienko par pētījumiem, kas veikti Latvijas-Ukrainas projekta " Implementation of 2D bi-layered nanomembranes for guided tissue regeneration in endo-perio lesions and periimplantitis" Nr. LV-UA/2023/5 , par projekta “Design and implementation of silver-based nanoparticles for combating antibiotic resistance “VARIANT” Nr. ES RTD/2023/07 iegūtajiem rezultātiem. Viespētnieks Dr. Volodymyr Deineka par savu projektu “Innovative two-dimensional nanomaterials for photo-thermal therapy of melanoma”un zinātniskā viesasistente Kateryna Diedkova.

Zinātnes mājas 6.stāva gaitenī izstādīti arī Nano mākslas darbi, kas parāda, ko mēs varam ieraudzīt skatoties mikroskopa-  dažādas cinkoksīda un sudraba nanodaļiņas u.c.
Paralēli visām zinātniski eksperimentālajām aktivitātēm LU ASI administrācija, direktore Inga Šīrante ar savām kolēģēm Līgu Zeltiņu un Daci Gulbi, īpašu uzmanību veltīja pirmsskolas un sākumskolas bērniem- izveidotajā “Bērnu stūrītī” norisinājās tādas aktivitātes kā zīmēšana, krāsošana, galda spēļu spēlēšana un filmiņu skatīšanās, kā arī mazākos apmeklētājus cienāja ar saldumiem un  tika dalīti piemiņas suvenīri no LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta.

LU ASI, Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija, kura atrodas Vecrīgā, Šķūņu ielā 4 piedalījās   zinātnieku komanda , kura prezentēja ERAF  1.1.1.2. aktivitātes “Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju” ( Nr. 1.1.1.1/20/A/070) un “Tehnoloģiski pētījumi lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4” (Nr.1.1.1.1/19/A/144):
Zinātnes diskusija - diskusija par patreizējo situāciju fotonikas zinātnēs un to aktualitāti.
ZN2023 apmeklētājiem papildus tika piedāvāts: 
•    Mūzika caur gaismas stariem. Iespēja apskatīt, kā ar audio palīdzību tiek vadīts gaismas stars osciloskopā. Iespēja vērot dažādas animācijas.
•    Zibens mistiskās skaņas. Apskati kā tiek ģenerēta elektroizlāde un iespēja klausīties audio uz tās izmantojot audio modulāciju.
•    Kristālskaidra elektronika. Elektronikas iespiedplate izgatavota uz kvarca plāksnes iespēja noskaidrot kā strādā metāla uzputināšana un elektronikas plašu izgatavošana.
•    Plazmas brīnumi un metālu maģija. Dažādu bezelektrodu avotu apskate.  Hibrīda plazma, dobais katods un induktīvi saistītā izlāde.
•    Kā lido jons? Iespēja aplūkot jonu implantācijas iekārtu
Laboratorijā visu redzētu un dzirdēto papildināja laboratorijas vadītājs – vadošais pētnieks Dr. Arnolds Ūbelis.

Ne mazāk svarīgi vel ir atzīmēt, ka LU ASI ZN2023 nedēļā vizītē bija ieradušies divi pētnieki no Ukrainas Vasyl Hurban un Iryna Honcharenko Mikolajivas Nacionālo agrārās universitātes (Mykolaiv National Agrarian University kas dalījās ar savu zinātnisko pieredzi Ukrainā un kuri aktīvi piedalījās LU Zinātnieku naktī un bija sastopami LU ASI "Smaidīgie spektri" Zinātņu mājas 6. stāvā. 

 Atsauce par  no viesiem par vizīti vairāk skatāma: šeit
 
 Vel vairāk informācija, video un foto par LU ZN2023: šeit ub šeit 

  

 


 

Dalīties