Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieks Dr. Maksym Pogorielov no 2023. gada 24. maija līdz 23. jūnijam apmeklēja Lietuvas uzņēmumu MB Sensografa ar mērķi popularizēt projekta “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai”, Nr. 1.1.1.5/21/A/001 rezultātus, kā arī komunicēt ar ražošanas industrijas pārstāvjiem, kā arī ZnO-Au nanodaļiņu silanizācijas apmācība nanosensoru izstrādei. Jaunu Ag nanodaļiņu struktūras novērtējums (projekta EK līg. Nr. 101086441 - ARGO - HORIZON-MSCA-2021-SE-01 "Towards development of new antibacterial strategy for dentistry"). ZnO/ZnO-Au nanokompozītu strukturālo (SEM, TEM) un ķīmisko (FTIR, Ramana) modeļu izpēte. 

 

Dalīties