2023. gada 26.-27. jūnijā Polijā, Krakovā, Jagelona universitātē norisinājās konference "The Road to Frontier Studies: What Just Begins at the Jagelonian University", kurā Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieks Dr. M. Pogorielov iepazīstināja konferences dalībniekus ar jaunākajiem rezultātiem projekta “Towards development of new antibacterial strategies for dentistry” (Horizon-MSCA-2021-SE-01 ARGO projekta, Nr. 101086441) un projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" (Vien.Nr.1.1.1.5/21/A/001) ietvaros. Konferences laikā tika uzsākta jauna sadarbība ar vadošajām pētniecības grupām no Polijas un Ukrainas.

Dalīties