Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadošā viespētniece Dr. Viktoriia Korniienko un pētnieks Dr.Maksym Pogorielov no 2023. gada 25.novembra līdz 24.decembrim pavadīja uzņēmumā Dentallaboratorium Holding AB, Umea, Zviedija. Vizītes laikā tika veidota 3D zobu kroņa modeļa izgatavošana, izmantojot modernās CAD/CAM metodes. Tika nodrošinātas intensīvas apmācību CAD/CAM tehnikā, kuras tika izmantotas ortodontisko konstrukciju izstrādē. Sadarbībā ar kolēģiem no Sumi valsts univeristātes, kas arī šajā laikā atradās vīzītē Umea Dentallaboratorium Holding AB un sadarbībā ar Umea Universitāti tika izstrādāts zobu modelis izmantojot baktēriju noplūdes eksperimentu. 

Vizīte tika veikta pētniecības projektā HORIZON-MSCA-2021-SE-01 "Towards development of new antibacterial strategy for dentistry (ARGO)”, Nr. 101086441 sinerģijā ar projektu "Design and implementation of silver-based nanoparticles for combating antibiotic resistance" VARIANT (Nr. ES RTD/2023/07) un fundamentālo un lietišķo pētījuma projektu “Dinamisko lāzera speklu attēlošana sēņu augšanas aktivitātes novērtēšanai”(Nr. lzp-2022/1-0247). 

 

 

Dalīties