Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsākta, balstoties uz 1995. gada 21. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos, ar mērķi veicināt Latvijas un Ukrainas sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās.

AKTĪVI: