Laboratorijas vadītājs - Dr. Atis Skudra

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

  • plazmas izmeklēšana, lietošana un diagnostika, kas nav termiska, izmantojot dažādas galvenokārt augstas izšķirtspējas spektroskopijas metodes;
  • dažādu izotopu jonu, kas glabājas Pāvila slazdā, spektroskopija;
  • rezultāti tiek izmantoti, lai izstrādātu jaunas metodes un zinātniskas ierīces, piemēram, atomu absorbcijas ierīces, spektrometrus, lai precīzi izmērītu stikla plīšanas indeksu, Zeeman spektrometrus, kvantu standartus.

Popularizējošas aktivitātes: