Laboratorijas vadītājs - Dr. Arnolds Ūbelis

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

Atomspektra un konstanšu, piesārņojuma un fotoķīmisko procesu mērījumi atmosfērā, spektroskopijas un zibenīgas fotolīzes metodes.

Popularizējošas aktivitātes: