1967.gadā uz LU Eksperimentālās fizikas katedras bāzes izveidoja Spektroskopijas problēmu laboratoriju (vadītāja Elza Krauliņa), kas nodarbojās ar dažādu elementāro sadursmju un fotoprocesu pētījumiem vielas gāzveida fāzē, eksperimentos izmantojot modernās spektroskopijas metodes un lāzerus. Izvēršot savu pētniecisko darbību, Spektroskopijas problēmu laboratorija izauga par Spektroskopijas nodaļu un pilnībā aizņēma Vecrīgas ēku Šķūņu ielā 4.
 

1994.gadā pēc prof. Māra Jansona iniciatīvas Spektroskopijas nodaļa un Teorētiskās fizikas laboratorija (dibināta 1957.gadā LZA Fizikas institūtā, vadītājs Viktors Veldre, kas pētīja elektronu un atomu sadursmes, kodolfiziku, magnetohidrodinamiku un cietvielu fiziku) apvienojās jaunā struktūrā LU Fizikas un matemātikas fakultātes paspārnē – Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, kurā sekmīgi turpinājās gan eksperimentālie un teorētiskie atomu-molekulu sistēmu pētījumi, gan arī lietišķie pētījumi ar optiku saistītās nozarēs (augstfrekvences bezelektrodu lampu, optisko šķiedru un optoelektronisko ierīču izstrāde, optisko metožu pielietojumi medicīnā u.c.).

Nozīmīgs notikums institūta vēsturē bija 2002.gadā saņemtais Eiropas Komisijas atbalsts 5.Ietvara programmas ekselences centra projektam nanofizikas fundamentālo pētījumu un pielietojumu jomā.

ASI desmitgades veikumu krājums

ASI 20

2010. gadā izveidoja Latvijas Universitātes Astronomijas, Atomfizikas un Spektroskopijas un Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūtu asociāciju “FOTONIKA-LV”. 

Institūtam paplašinoties, 2017.gadā tika izveidota jauna laboratorija – "Kvantu optikas laboratorija".

2019.gada sākumā institūts pārcēlās uz Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu māju Jelgavas ielā 3, Torņakalna apkaimē.

2019.gada augustā tika izveidota vēl viena ASI laboratorija - “Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija”, ar mērķi attīstīt nanomateriālu nozares izpēti.

Direktori/-es

  • Māris Jansons (1994—1997) - ASI dibinātājs
  • Mārcis Auziņš (1998–2003)
  • Jānis Spīgulis (2004–2012)
  • Aigars Ekers (2012–2014)
  • Inga Šīrante (2017 - pašreizējā)

Četru ASI direktoru stāsti par institūtu
Sakarā ar ASI 30-gadu jubileju Zinātnes Vēstnesī 2024.gada 25.martā bijušie un esošā direktore stāsta par izaicinājumiem savas vadīšanas laikā.
Pilnu tekstu var lasīt Zinātnes Vēstneša 2024.gada 25.marta numura 1. un 3.lappusē

ASI-30

2024.gada aprīlī Atomfizikas un spektroskopijas institūts atzīmē savu pastāvēšanas 30.gadadienu. 5.aprīlī LU Mazajā aulā institūta esošo un bijušo darbinieku, LU vadības un sadarbības partneru lokā notika šī svinīgā notikuma atzīmēšana.

Apraksts un foto par pasākuma gaitu - LU Komunikācijas departaments - 15.04.2024.