Jaunumi

M. Pogorielov piedalījās Latvijas Radio 4 raidījumā “Lietu būtība”

Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātnieku pētījumi CERN

Kārļa Grundšteina mobilitātes vizīte Polijā

LU ASI 2022. gada 5. maija Zinātniskais seminārs

M.Pogorielova seminārs Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedras darbiniekiem

LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs

LU ASI Zinātniskais seminārs "Zinātniskie papildspēki LU ASI no Ukrainas"

LU ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas atskaite par paveikto 2021. gadā

Aleksandras Kapralovs 6 nedēļas pavadīja mobilitātes vizītē Polijā