Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) ir Latvijas Universitātes zinātniskais institūts, kurš veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā, kvantu fizikā un ar tām saistītajās starpnozarēs, kā arī veic pētījumus, kuri saistīti ar optisko frekvences standartu izveidi un precīzu optisko frekvenču mērījumiem ar femtosekunžu frekvenču ķemmi. Institūtā tiek arī izstrādātas jaunas optiskās metodes un ierīces izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā.

Augstu zinātniskā darba kvalitāti nodrošina kvalificēts akadēmiskais personāls vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti. LU ASI pētniecības projektu izstrādē piedalās bakalaura, maģistra un doktora programmu studenti, kā arī grāda pretendenti.

LU ASI kā fundamentālo un lietišķo pētījumu ekselences centru ir atbalstījusi Eiropas Komisija. Aktīvu starptautisku zinātnisko sadarbību veicina Starptautiskā lietišķās optikas biedrība (SLOB) un Starptautiskās optikas komisijas (ICO) Latvijas reģionālā komiteja, kuras darbojas institūta paspārnē.

Institūta publicitātes pasākumi

LU ASI direktore Inga Šīrante uzstājās 2021. gada 23.septembrī LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu ietvaros notiekošajā pasākumā Zināšanu agora ar tēmu "Dalība projektu konkursos kā hobijs". Video skatīties šeit