Laboratorijas vadītājs - prof. Jānis Spīgulis

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

Optisko metožu un ierīču izstrāde medicīniskiem un tehnoloģiskiem lietojumiem

  • agrīna neinvazīva ādas vēža diagnostika un ādas bojājumu klasifikācija, izmantojot multispektrālas difūzās atstarošanas un autofluorescences attēlošanas metodes apvienojumā ar mākslīgo neironu  tīklu analīzi;
  • agrīna sepses noteikšana, izmantojot multispektrālās attēlošanas metodes;
  • bezkontakta fotopletimogrāfijas attēlveidošana  anestēzijas iedarbības monitoringam;
  • skābekļa piesātinājuma ādas asinsritē novērtēšana un attēlošana;
  • lāzerspeklu kontrasta attēlošana baktēriju koloniju augšanas analīzei;
  •  in-vivo ādas difūzās atstarošana un autofluorescences kinētikas pētījumi, izmantojot pikosekunžu lāzerus un laikā korelētu  fotonu skaitīšanu;
  • viltojumu noteikšana ar multispektrālās attēlošanas metodēm.

Popularizējošas aktivitātes: