Adrese
Latvijas Universitātes “Zinātņu māja”
Jelgavas iela 3
Rīga, LV-1004

E-pasts: asi@lu.lv
Telefons: +371 67 033 848
Facebook: @ASInstituts
Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Inga Šīrante institūta direktore inga.sirante@lu.lv Jelgavas iela 3 645.
Dace Gulbe izpilddirektora vietniece dace.gulbe@lu.lv  Jelgavas iela 3 645.
Līga Zeltiņa izpilddirektora vietniece liga.zeltina@lu.lv Jelgavas iela 3 645.
 

Laboratorijas vadītājs - Dr. Arnolds Ūbelis 

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Arnolds Ūbelis vadošais pētnieks arnolds.ubelis@lu.lv    
Aigars Apsītis pētnieks aigars.apsitis@lu.lv    
Dina Bērziņa pētniece dina.berzina@lu.lv Jelgavas iela 3 644.
Uldis Bērziņš vadošais pētnieks uldis.berzins@lu.lv Jelgavas iela 3 643.
Jānis Blahins pētnieks janis.blahins@lu.lv    
Artūrs Ciniņš pētnieks arturs.cinins@lu.lv    
Jānis Kļaviņš inženieris janis.klavins@lu.lv    
Krišjānis Krakops laborants krisjanis.krakops@lu.lv    
Juris Silamiķelis laborants juris.silamikelis@lu.lv    
Viesturs Silamiķelis pētnieks viesturs.silamikelis@lu.lv    
Jānis Sniķeris viespētnieks (Dr.) janis.snikeris@lu.lv     
Aleksandrs Švarcs zinātniskais asistents aleksandrs.svarcs@lu.lv    
 

Laboratorijas vadītājs - Dr. Atis Skudra

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Atis Skudra vadošais pētnieks atis.skudra@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
Anda Ābola pētniece anda.abola@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
Egils Bogans vecākais eksperts egils.bogans@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
Rolands Gudermanis laborants rolands.gudermanis@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
Gita Rēvalde vadošais pētnieks gita.revalde@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
Nataļja Zorina pētniece (Dr.) natalja.zorina@lu.lv Jelgavas iela 3 646.
   

Laboratorijas vadītājs - prof. Jānis Spīgulis

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Jānis Spīgulis vadošais pētnieks janis.spigulis@lu.lv Jelgavas iela 3 607.
Santa Apaļka laborants santa.apalka@lu.lv Jelgavas iela 3  
Beāte Baļļa laborants bb17052@lu.lv Jelgavas iela 3  
Anna Bērziņa zinātniskā asistēnte anna.berzina2@lu.lv Jelgavas iela 3  
Blaž Cugmas vadošais pētnieks blaz.cugmas@lu.lv Jelgavas iela 3 607.
Andris Grabovskis vadošais pētnieks andris.grabovskis@lu.lv Jelgavas iela 3 607.
Sigita Kazūne pētniece (Dr.) sigita.kazune@lu.lv Jelgavas iela 3  
Māris Kuzminskis inženieris maris.kuzminskis@lu.lv Jelgavas iela 3  
Edgars Kviesis-Kipge vadošais pētnieks edgars.kviesis-kipge@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Marta Laņģe pētniece marta.lange@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Paula Lauska laborante paula.lauska@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Jānis Liepiņš vadošais pētnieks janis.liepins@lu.lv Jelgavas iela 3  
Vanesa Lukinsone vadošā pētniece vanesa.lukinsone@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Ilze Ļihačova vadošā pētniece ilze.lihacova@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Aleksejs Ļihačovs vadošais pētnieks aleksejs.lihacovs@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Mikus Melderis laborants mikus.melderis@lu.lv Jelgavas iela 3  
Ilze Ošiņa pētniece ilze.osina@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Liene Ozoliņa vadošā eksperte liene.ozolina@lu.lv Jelgavas iela 3  
Emīlija Vija Ploriņa pētniece emilija_vija.plorina@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Uldis Rubīns vadošais pētnieks uldis.rubins@lu.lv Jelgavas iela 3 605.
Inga Saknīte vadošā pētniece inga.saknite@lu.lv Jelgavas iela 3  
Mindaugas Tamosiunas vadošais pētnieks mindaugas.tamosiunas@lu.lv Jelgavas iela 3  
Daira Viškere zinātniskā asistente daira.viskere@lu.lv Jelgavas iela 3  

Laboratorijas vadītājs - Dr. Jānis Alnis

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Jānis Alnis vadošais pētnieks janis.alnis@lu.lv Jelgavas iela 3 642.
Inga Brice pētniece (Dr.) inga.brice@lu.lv Jelgavas iela 3 643.
Kristians Draguns zinātniskais asistents kristians.draguns@lu.lv Jelgavas iela 3 643.
Līga Gile laborants liga.gile@lu.lv  Jelgavas iela 3 643.
Lāse Mīlgrāve zinātniskā asistente lase.milgrave@lu.lv Jelgavas iela 3 643.
Arvīds Sedulis laborants arvids.sedulis@lu.lv Jelgavas iela 3 643.
 

Laboratorijas vadītājs - Dr. Roman Viter

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Roman Viter vadošais pētnieks roman.viter@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Evelīna Bebre nozares speciālists eb15102@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Arvīds Borovskis inženieris arvids.borovskis@lu.lv  Jelgavas iela 3 649.
Aora Disha laborants disha.arora@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Volodymyr Deineka viespētnieks (Dr.) volodymyr.deineka@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Kateryna Diedkova zinātniskais viesasistents kateryna.diedkova@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Ena Enia Gavare vecākais laborants ena_enia.gavare@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Kārlis Grundšteins inženieris karlis.grundsteins@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Viktoriia Korniienko viespētnieks (Dr.) viktoriia.korniienko@lu.lv Jelgavas iela 3 649,
Arta Ose laborants az19110@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Maksym Pogorielov pētnieks (Dr.) maksym.pogorielov@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Simonas  Ramanavicius viespētnieks (Dr.) simonas.ramanavicius@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Danute Stivriņa vecākais laborants danute.stivrina@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Iryna Tepliakova zinātniskais viesasistents iryna.tepliakova@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Ilva Vāvere laborants iv19048@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Viktor Zabolotnii zinātniskais asistents viktor.zabolotnii@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
Baiba Zandersone nozares speciālists baiba.zandersone@lu.lv Jelgavas iela 3 649.
     

Laboratorijas vadītāja - Dr. Rita Veilande

Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Rita Veilande vadošais pētnieks rita.veilande@lu.lv Jelgavas iela 3 644.
Imants Bērsons vadošais pētnieks imants.bersons@lu.lv Jelgavas iela 3 644.
Teodora Velcheva Kirova vadošā pētniece teodora.kirova@lu.lv Jelgavas iela 3 644.
 
Vārds Uzvārds Amats E-pasts Adrese Kabinets
Aleksandrs Kapralovs stikla pūtējs aleksandrs.kapralovs@lu.lv Jelgavas iela 3 040