Laboratorijas vadītājs - Dr. Jānis Alnis

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

  • precīzijas lāzeru spektroskopija, izmantojot femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi;
  • optisko frekvenču standartu izstrāde un salīdzināšana ar radiofrekvenču standartiem;
  • ultrastabilu rezonatoru izstrāde lāzeru frekvences stabilizācijai;
  • gaisa kvalitātes parametru mērījumi;
  •  čukstošās galerijas modu rezonatoru izgatavošana, modelēšana un ČGM temperatūras, mitruma u.c. sensoru izstrāde;
  • ČGM mikrorezonaotru virsmas funkcinalizēšana un biosensoru izstrāde;
  • optiskās frekkveču ķemmes ģenerēšana ČGM mikrorezonatoros un tās pielietojumi telekomunikacijās.

Popularizējošas aktivitātes: