Laboratorijas vadītāja - Dr. Rita Veilande

Zinātniskā grupa:

 • Vadošais pētnieks, Dr.phys. Rita Veilande (SCOPUS Author ID: 6506753619)
 • Vadošais pētnieks, Dr.hab.phys. Imants Bērsons (SCOPUS Author ID: 55938619500)
 • Vadošais pētnieks, Dr. Teodora V. Kirova (SCOPUS Author ID: 12759956200)

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

 • enerģijas struktūru aprēķini atomiem un molekulām, kurus ietekmē dažādi ārējie lauki;
 • fotona matemātiskā apraksta izveide;
 • jaunu nelineāru vienādojumu izpēte, lai aprakstītu telpā lokalizētus, trīsdimensiju elektromagnētiskos solitonus;
 • teorētisku modeļu izstrāde kvantu optikā un nelineārajā optikā, izmantojot atomus Ridberga stāvoklī: Ridberga EIT, dipolu blokāde Ridberga atomu vidē;
 • Ridberga atomu lokalizācija ar telpiski atkarīgiem laukiem un gaismas virpuļiem;
 • teorētiskā modeļa izveide par enerģijas un lādiņa transportu dobumos mezaskopiskās molekulārās sistēmās;
 • teorētiskie un skaitliskie modeļi starojuma ietekmei uz aminoskābēm;
 • Vitamīna D2 un D3 spektru modelēšana.

Popularizējošas aktivitātes:

Laboratorijas atskaite par 2023.gadu (R.Veilande+I.Bersons & T.Kirova)

Laboratorijas atskaite par 2021. gadu

Izpildītie projekti:

 • Latvijas-Francijas sadarbības Osmoze projekts “Stāvokļu sajaukšanās sārmu metālu atomos un dimēros ārējā magnētiskajā laukā“, (2020-2021)
 • COST akcija CA18212 “Molecular Dynamics in GAS phase” (MD-GAS), (2019-2023)
 • COST akcija CA16221 “Quantum Technologies with Ultracold Atoms” (AtomQT), (2017-2021)
 • Latvijas, Lietuvas un Taivānas projekts „Kvantu un nelineārā optika ar atomiem Ridberga stāvokļos”, (2016-2018)
 • Latvijas-Francijas sadarbības Osmoze projekts “Blokādes/antiblokādes elektromagnētiskā lauka kontroles efekts Ridberga atomu ansamblī” (2016-2017)

Publikācijas par pēdējiem gadiem (recenzētos zinātniskos žurnālos):

 • Seyyed Hossein AsadpourTeodora KirovaJing QianHamid R. HamediGediminas Juzeliūnas ,Emmanuel Paspalakis "Azimuthal modulation of electromagnetically induced grating using structured lightScientific Reports volume 11, Article number: 20721 (2021) 
 • Bongjune Kim, Ko-Tang Chen, Shih-Si Hsiao, Sheng-Yang Wang, Kai-Bo Li, Ite A. Yu, J. Ruseckas, G. Juzeliūnas, T. Kirova, M. Auziņš, Ying-Cheng Chen, Yong-Fan Chen "A weakly-interacting many-body system of Rydberg polaritons based on electromagnetically induced transparency" Communications Physics 4, Article 101 (2021).
 • N. Jia, J. Qian, T. Kirova, G. Juzeliūnas, and H. R. Hamedi “Ultraprecise Rydberg atomic localization using optical vortices”, Optics Express 28(24), 36936-36952 (2020).
 • T. Kirova, N. Jia, S. H. Asadpour, J. Qian, G. Juzeliūnas and H. R. Hamedi ”Strongly confined atomic localization by Rydberg coherent population trapping”, Optics Letters 45(19), 5440-5443 (2020).
 • I.Bersons, R.Veilande and O.Balcers “Model of Compact 3D Electromagnetic Solitons” Phys.Scr.95 (2020) 025203.
 • V.Lukinsone, I.Kuzmina, R.Veilande, E.V.Plorina, D.Bliznuks, K.Bolochko, A.Derjabo, I.Lihacova, J.Spigulis “Multispectral and autofluorescence RGB imaging for skin cancer diagnostics”, Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, Volume 11065 (2019) 110650A.
 • M.Arzamasovs, D.M.Gangardt „Full Counting Statistics and Large Deviations in a Thermal 1D Bose Gas”, Phys. Rev. Lett. 122 (2019) 120401.
 • T. Kirova, A. Cinins, D. K. Efimov, M. Bruvelis, K. Miculis, N. N. Bezuglov, M. Auzins, I. I. Ryabtsev and A. Ekers “Hyperfine Interaction in the Autler-Townes Effect: the Formation of Bright, Dark, and Chameleon States”, Phys. Rev. A 96, 043421 (2017).
 • I.Bersons, R.Veilande and O.Balcers “Soliton model of a photon propagating in dielectrics” Phys.Scr.91 (2016) 065201.
 • I.Bersons, R.Veilande “Nonlinear models of electric charge and magnetic moment”, Found Phys 45 (2015) 1526.
 • I.Bersons, R.Veilande and A.Pirktinsh “Three-dimensional collinearly propagating solitons”, Phys. Scr.89 (2014) 045102.
 • I.Bersons „Soliton model of the photon”, Latv. J. Phys. Techn. Sci. 2 (2013) 60.