Laboratorijas vadītājs - Dr. Roman Viter

Galvenie zinātniskā darba virzieni:

  • izstrādāt jaunus fotoniskos nanomateriālus optiskajiem ķīmiskajiem sensoriem un biosensoriem, ko izmanto medicīnā, piemēram, zobārstniecībai un implantiem, videi un lauksaimniecībai;
  • jaunu nanomateriālu foto indukcijas procesu izpēte;
  • funkcionālo nanomateriālu izstrāde vides mērķiem, piemēram, fotokatalizēšanai un piesārņotāju sadalei;
  • funkcionālu nanomateriālu izstrāde īpašiem medicīniskiem lietojumiem.

Popularizējošas aktivitātes: