Projekta nosaukums:

1D ZnO/Polidopamīna kodola čaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām

Projekta līguma numurs:

lzp-2018/1-0394

Projekta īstenošanas termiņš:

31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums:

300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. Roman Viter (Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu viendimensiju (1D) nanomateriālu kompozītu ZnO/ polidopamīns (PDA) ar augstu virsmas pret tilpuma attiecību un uzlabotām struktūras, elektroniskām un optiskām īpašībām un jutību.

Projekta galvenā hipotēze ir balstīta uz pieņēmumu, ka uz robežas starp ZnO un PDA nanoslāņiem veidosies jauni fotoindukcijas efekti (fotoluminiscence un fotostrāva).

Projekta rezultātā tiks noteiktas jaunas 1D ZnO/PDA nanokompozīta fotoindukcijas mehānismu īpašības un to optiskā sensora darbība attiecībā uz mērķmolekulām.

Sensoru pielietojumi – pārtikas kvalitātes un glikozes līmeņa noteikšana.

Rezultāti dos ieteikmi uz zinātnisko vidi, industriju un sabiedrību kopumā.