Projekta nosaukums:

Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai

Projekta līguma numurs:

777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017

Projekta īstenošanas termiņš:

01.01.2018. - 31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums:

1 008 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. Roman Viter (Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir stiprināt starptautisko un starpnozaru sadarbību zobu implantu pētniecībā, daloties jaunās idejās un zināšanu nodošanā no pētniecības uz komerctirgu un otrādi. Projekta ietvaros, sadarbojoties jauniem un pieredzējušiem zinātniekiem, tiks pētītas nanostrukturēto metālu oksīdu pārklājumi, 3D sastatnes, kas iegūtas ar organisko nano kabeļu elektriska spiediena nogulsnēšanos un implantāta lāzera modelēšanu, izmantojot biotehnoloģiju, šūnu inženieriju un nanotehnoloģiju. Starpnozaru projektu izpētes un inovācijas mērķis ir izstrādāt jaunu augstas klases zobu implantus ar uzlabotu virsmu, kurai ir augsta bioloģiskā saderība, antibakteriālas īpašības un integrācija ar pacienta kaulu.

Popularizējošas aktivitātes: "Izziņas impulss"

Notikumi

Medicīnas fakultāte (MF) un Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) ir organizējuši kopīgu atklāto lekciju “Farmakoloģisko savienojumu fizikālās analīzes metodes” un laboratorijas demonstrāciju MF 3. kursa Farmācijas bakalaura studiju programmas studentiem. Nodarbību vadīja Prof. Una Riekstiņa (MF) un Dr. Romāns Viter (ASI).
Pirmajā lekcijas daļā studentiem ir parādīta aktīvo farmakoloģisko savienojumu (ACP) uzbūves teorētiskā bāze un optiskais raksturojums. Lekcijas otrajā daļā, atklātās laboratorijas demonstrācijas ietvaros, studentiem tika demonstrētas Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas eksperimentālās iekārtas. Kā piemērs ACP pielietošanai, tika parādīta nanošķiedru sintēze ar elektrovērpšanu un zobu implantu virsmas apstrāde. Studenti ir apguvuši optiskās spektroskopijas (caurlaidības un fluorescences) un FTIR izmantošanu organisko un neorganisko savienojumu raksturošanai.
Prof. U.Riekstiņa un Dr.R.Viters paradīja studentiem starpnozaru studiju un pētniecības nozīmi, kā arī pastāstīja par līdzdalības iespējam jaunos kopīgos projektos un sadarbībā.
MF un ASI plāno paplašināt kopīgu sadarbību nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, medicīnas un biomedicīnas lietojumu jomā.