Roberts Berķis ir Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) augstākā līmeņa studiju programmas "Fizika" pirmā kursa students, kas paralēli studijām gūst pieredzi, strādājot par laborantu LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Kvantu optikas laboratorijā. 2019. gada pavasarī absolvējis fizikas bakalaura studiju programmu, bet uz izlaidumu neieradās, jo jau uzreiz pēc bakalaura studijas noslēdzošā semestra beigām devās krāt pieredzi un dibināt jaunus kontaktus vasaras skolā Taivānā.

Ideja par došanos uz Taivānu radusies pavisam nejauši: "Par pašu skolas programmu uzzināju no pasniedzēja Jura Prikuļa, kas informāciju bija saņēmis e-pastā no kādas augstskolas, kurā agrāk bija strādājis."

Vasaras nometne "MOST GASE Summer Program: Quantum Technology (Q+)" norisinājās Taivānā 40 dienas – no 17. jūnija līdz 27. jūlijam. Nometnes galvenie organizatori bija Taivānas Zinātnes un tehnoloģiju ministrija un tās pakļautībā esošais Globālo lietu un zinātnes pasākumu centrs. Programmas izveidē iesaistījās visas, kopskaitā teju 20, Taivānas augstākās izglītības iestādes, kurās noris pētniecība, kas saistīta kvantu tehnoloģijām vai mākslīgo intelektu.

Šogad vasaras skola uzņēma 35 dalībniekus no visas pasaules, tajā skaitā Indijas, Spānijas, Itālijas, Lietuvas, Taizemes, kā arī divus latviešus – Robertu Berķi un LU FMOF Lāzeru centra pētnieci, doktoranti Laimu Bušaiti. Lielākā daļa dalībnieku bijusi ar izteiktām priekšzināšanām un pētniecības interesēm elektronikā, programmēšanā vai kvantu fizikā.

Citādais un ierastais

Ierodoties Taivānā, dalībnieki pulcējās galvaspilsētā Taipejā, kur pavadīja pirmās piecas dienas, piedaloties dažādās organizatoru sagatavotās iepazīšanās aktivitātēs, sadraudzējoties ar citiem dalībniekiem, izzinot vietējo vidi un kultūru, kā arī apmeklējot lekcijas par kvantu fiziku un mākslīgo intelektu.

Pēc iepazīšanās nedēļas sākās zinātniskā darba cikls. Visi dalībnieki tikuši sadalīti pa dažādām laboratorijām, kas lielākoties atradušās atšķirīgās vietās un universitātēs.

"Es nonācu National Chiao Tung University Tainaņā, Taivānas dienvidos. Tur strādāju ar šķidrajiem kristāliem profesora Veja Lī vadībā," stāsta Roberts.

Darbs laboratorijā bija organizēts piecas dienas nedēļā no pulksten 9 līdz 17. Roberts stāsta, ka darba ritms un vispārējā virzība Tainaņas laboratorijā bijusi ļoti līdzīga tam, kā tas ierasts Latvijā: "Vienīgais izņēmums bija tas, ka laboratorijā vienlaikus darbojās izteikti daudz maģistrantūras studentu. Komandā bija viens profesors, sekretārs, pēcdoktorants un apmēram 15 studentu. Katrs darbojās ar savu iekārtu un veica viena veida mērījumus."

Kā saudzēt vidi ar šķidro kristālu palīdzību

Roberta darbs laboratorijā bijis saistīts ar specifiska veida šķidrajiem kristāliem, kas pie konkrētas temperatūras maina savu novietojumu un polarizējas, tātad vairs nelaiž cauri gaismu ar specifisku viļņa garumu.

"Praksē tas izpaužas tā, ka tiek veidoti tā saucamie smart windows jeb viedie logi, kur starp logiem ir šķidro kristālu slānis, kas sasniedzot, piemēram, 30 grādu temperatūru vairs istabā nelaiž infrasarkano starojumu," stāsta jaunais fiziķis, piebilstot, ka šāda veida tehnoloģijas palīdzētu efektīvāk dzesēt telpas karstajā sezonā, tādējādi taupot līdzekļus uz kondicionieriem un citām videi un cilvēkam nedraudzīgām dzesēšanas sistēmām.

Raksturojot darba gaitu maģistrants stāsta, ka teju visu ļauts darīt pašam: "Tā kā darbs bija ar salīdzinoši dārgām ķīmiskajām vielām, sākumā iemācījos darboties ar ļoti precīziem svariem. Tad tālāk mani apmācīja darboties ar pārējo aprīkojumu, kas pielietojams darbā ar šķidrajiem kristāliem. Noslēgumā apstrādāju savus un citu laboratorijas darbinieku iegūtos datus, izmantojot "Origin" programmatūru."

Ar motociklu caur eksotisko Taivānu

Brīvās nedēļas nogales pavadītas, ceļojot pa Taivānu un cenšoties pēc iespējas vairāk iepazīt tās dabu, kultūru un sabiedrību.

"Protams, sākotnēji bija izteikti liels kultūršoks! Ja Taipejā cilvēki vēl saprata angļu valodu un samērā viegli bija iespējams komunicēt, tad Tainānā situācija bija pavisam citāda – tur angliski nerunā teju neviens. Mans galvenais informācijas avots bija "Google" tulkotājs un manas laboratorijas darbinieki."

Neskatoties uz valodas barjeru, Roberts bijis pārsteigts par vietējo iedzīvotāju laipnību un atsaucību. Iespējams, tas saistīts ar faktu, ka ārzemnieki, galvenokārt, tūristi, Tainaņu apmeklē retāk par citiem galamērķiem Taivānā. Taivānā pavadītajā laikā Roberts paguvis paviesoties dažādos dabas parkos, lidot ar paraplānu no kalna virsotnes, muzejā aplūkot Stradivari vijoli. Spilgtākos iespaidus jaunais fiziķis guvis izbraucienos, kur devās ar nomas motociklu. Vienā no šādiem braucieniem viņu nesagatavotu pārsteidzis taifūns.

Universitātes laboratorijā Roberts pavadīja vairāk nekā 20 dienas, bet pēc tam visi vasaras skolas dalībnieki atkal pulcējās Taipejā, lai prezentētu savu pētījumu rezultātus un iepazītos ar pārējo dalībnieku paveikto.

Apkopojot piedzīvoto, jaunais fiziķis Roberts stāsta: "Kopumā šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo vienlaikus guvu iespēju gan ieskatīties Āzijas kultūrā, gan attīstīt zinātniskās iemaņas, strādājot laboratorijā. Viennozīmīgi ieteiktu studentiem, jaunajiem fiziķiem, kam ir iespēja, iekrāt līdzekļus un nākamgad arī doties turp.


"MOST GASE Summer Program (Q+)" ir sešu nedēļu programma, kas studentiem dod iespēju lekciju un praktisko darbu veidā vadošo Taivānas profesoru un pētnieku vadībā izzināt kvantu tehnoloģiju attīstības dažādus aspektus un mākslīgā intelekta attīstības procesu un iespējamo pielietojumu.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.


Autore: Karlīna Engere (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte)

Dalīties