LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts,  “Regiostars Latvija 2019” konkursā tika apbalvots ar 1.vietu GADA AKTUĀLAJĀ TĒMĀ: “Veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšana” par ERAF projektā "Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai" (Nr. 1.1.1.1/16/A/197) paveikto.

Projekts "Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai" veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, projekta vadītājs - Dr.sc.ing. Dmitrijs Bļizņuks. Projekta zinātniskā vadītāja - LU ASI Biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece Ilona Kuzmina.

Projekta ietvaros izveidota unikāla melanomas diagnostikas ierīce, kas paredzēta lietošanai ģimenes ārsta praksē, lai veiktu pilna ķermeņa apskati un agrīni atklātu ādas vēzi. Ierīce ir savienota ar attālinātu mākoņservisu, kur tiek veikta ādas veidojumu attēlu apstrāde un klasificēšana. Sistēma ir klīniski aprobēta, kur tā no 1500 ādas veidojumiem ir identificējusi visas melanomas. Ierīce ir aprobēta ģimenes ārsta praksē, veicot diagnostiku katram pacientam, jau ir izdevies veiksmīgi “noķert” divas ādas melanomas.

 “Regiostars Latvija 2019”

Konkursu organizē Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Konkursa mērķis ir godināt ES finansētus Kohēzijas politikas projektus, kuros demonstrēta izcilība un jaunas pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai, kā arī Iedvesmot citus projektu īstenotājus, pievēršot uzmanību pieteiktajiem projektiem komunikācijas aktivitātēs.

 

Dalīties