31. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika ikgadējā darbinieku kopsapulce, kurā par dažādiem 2019. gada sasniegumiem un panākumiem tika apbalvoti LU darbinieki, sveiktas skolas par lielāko devumu studentu saimes papildināšanā, kā arī noskaidrots gada darbinieks 2019. gadā.

Tai skaitā LU ASI direktore Inga Šīrante saņēma rektora atzinības rakstu par kvalitatīvu un atbildīgu administratīvo darbu, par zinātniksu izaicinājumu pieņemšanu un mērķtiecīgu jaunu projektu realizāciju, par kolēģu rosināšanu un nesavtīgu atbalstu jaunu pētniecības lauku apguvē un labvēlīgas gaisotnes stirpināšanā, vadot Atomfizikas un spektroskopijas institūtu.

Dalīties