LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU ASI ir daļa no Latvijas universitātes prioritārās pētniecības virziena “Atomfizika, kosmiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika” un pārstāv tēmas: biofotonika, spektroskopija, optiskie nanosensori, kvantu optika un teorētiskā fizika. Prioritārās pētniecības virzienā “Atomfizika, kosmiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika” ietilpst arī LU Astronomijas institūta sekcija, kas pārstāv tēmu: astronomija.

Prioritārās pētniecības virziena aktivitātes notiek 14. februārī LU Zinātņu mājas 6. stāvā:

Plkst. 13:00 - 13:45, 650. telpā notiks "Zinātnes pēcpusdiena" - “Optiskie biosensori - kas tie ir un kāpēc mēs tos pētām”!

Pasākuma mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem par un ap tematikām, ar ko nodarbojas LU ASI zinātnieki. Tā ir iespēja ikvienam interesentam – skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, uzņēmējam, pensionāram un citiem – tikties ar attiecīgās zinātņu jomas pārstāvjiem, uzdot viņiem interesējošus jautājumus, kā arī diskusiju ceļā ģenerēt jaunas idejas, ko nākotnē iespējams attīstīt par projektiem, kā arī pašiem zinātniekiem paplašināt savu redzes loku un skatīties uz lietām savādāk.

Uz sarunu tiek aicināta LU ASI pētniece (Dr.) Viktoriia Fedorenko un LU ķīmijas fakultātes Prof. Arturs Vīksna, kā arī LU pieredzes apmaiņā atbraukušās Latvijas valsts stipendiju saņēmējas  vadošās viespētnieces (Dr.)  Viktoriia Holubnycha  un Viktoriia Korniienko no SUMI Valsts Universitātes. Diskusija notiks angļu valodā!

Plkst. 14:00  notiks stenda referātu prezentācijas!

LU ASI un LU AI prezentē savu rezultātus un pētījumus.

Prioritārās pētniecības virziena “Atomfizika, kosmiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika” programma

Virziena vadītājs: Prof. Dr. hab. phys. Jānis Spīgulis

Vairāk informācijas par konferenci

Dalīties