Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) pētniece (Dr.) Viktoriia Fedorenko 2019. gadā uzsāka savu pēcdoktorantūras granta ERAF projektu “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” (Līg.Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/279), kura mobilitātes ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītēs.

2019. gada februārī V. Fedorenko devās uz NanoBioMedical centru Adama Mickiewicza Universitātē Poznaņā, Polijā.

NanoBioMedical centrā V. Fedorenko strādāja ar nano struktūru īpašību raksturošanu un nanostruktūru pārklājumu pētīšanu pielietojot dažādas metodes, kā, piemēram, FTIR, XRD un citas, atbilstoši savam pētniecības plānam.


Foto: Nano šiedru izveidošana.

2019. gada aprīlī V. Fedorenko devās uz Eiropas Membrānu Institūtu Monpeljē Universitātē, Francijā.

Eiropas Membrānu Institūtā V. Fedorenko strādāja ar nano šķiedru izveidošanu un paraugu sagatavošanu tālākiem pētījumiem.


Foto: Paraugu sagatavošana.

V. Fedorenko pieredzes apmaiņas vizītēs ieguva papildus zināšanas, pieredzi un  iemaņas paraugu izgatavošanā, kas palīdzēs viņai īstenot savu pēcdoktorantūras granta ERAF projektu. Pēc atgriešanās LU ASI V. Fedorenko analizēja iegūtos rezultātu datus un strādā pie jaunu publikāciju gatavošanas. 


Pieredzes apmaiņas vizītes tiek realizēta  ERAF projekta “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” (Līg.Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/279) ietvaros.

Dalīties