Inga Šīrante "LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts vakar, šodien un rīt, rezultatīvo rādītāju griezumā"

Prioritārās pētniecības virziena “Atomfizika, kosmiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika” LU ASI un LU AI stenda referātu prezentācijas.

Zinātnieki prezentē savu pētījumu rezultātus un dalību dažādos projektos tēmās: biofotonika, spektroskopija, optiskie nanosensori, kvantu optika, teorētiskā fizika un astronomija.

Dalīties