LU ASI regulāri sadarbojas ar zinātniekiem un partneriem no ārvalstīm. Šī gada sākumā Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijai pievienojās trīs viespētnieki - Simonas Ramanavicius (State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Lithuania), Dr. Viktoriia Holubnycha (Sumy State University, Ukraine) un Dr. Viktoriia Korniienko (Sumy State University, Ukraine). Dr. Roman Viter vadībā viespētnieki piedalās nanomateriālu uzlabošanā, nodarbojoties ar nanomateriālu izveidi un to īpašību pētīšanu, veicot elektroķīmiskus mērījumus un citas metodes.

Viespētnieki par savu pieredzi un darbu LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā un tā sasaisti ar savu līdzšinējo darbu stāstīja seminārā, kur katrs uzsvēra savu piedevumu nanomateriālu uzlabošanā.

Viktoriia Holubnycha prezentēja tēmu "Plasma Electrolytic Oxidation". V.Holubnycha savā darbā koncentrējas uz nanomateriālu optisko īpašību noteikšanu.

Viktoriia Korniienko prezentēja tēmu "Electrospinning". V.Korniienko nodarbojas nanomateriālu pielietojumu implantos, ekperiementējot ar dažādu saturu nanomateriālu izveidi un iegūstot dažādas materiāla īpašības.

Simonas Ramanavicius prezentēja tēmu "TiO2 and TiO2-x nanostructures". S.Ramanavicius aktīvi pēta titāna oksīda nanostruktūru pielietojumus, kur viens no potenciāliem pielietojumiem ir dažādi implanti cilvēkam.

Strādājot LU ASI viespētnieki, ne tikai ieguva pieredzi nanomateriālu izveidē, bet arī dalījās ar savām zināšanām nanomateriālu, kā implantu, īpašību pētīšanā.

Strādāšanas laikā viespētnieki saņem Latvijas valsts stipendiju pētniecībā.

Dalīties