Ārkārtas situācijas laikā LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija (laboratorijas vadītājs - Dr. Roman Viter) plāno darbu ievērojot valsts noteiktos normatīvus - maksimāli strādā attālināti un laboratorijas telpās veic sintēzi un mērījumus tikai pēc nepieciešamības.


Šobrīd LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā ir vairāki aktīvi projekti pie kuriem darbi neapstājas:

  • "1D ZnO/Polidopamīna kodolačaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām" (lzp-2018/1-0394), zinātniskais vadītājs - Dr. Roman Viter

Tiek izgatavoti jauni 1D ZnO/Polidopamīna nanostruktūru paraugi, uz kuru virsmas tiek detektētas vīrusveida daļiņas. Paraugu izgatavošana notiek vairākos soļos, kurus nepieciešams veikt klātienē un viss izgatavošanas process ilgst aptuveni 8 stundas. Pēc mērījumu veikšanas iegūtie dati tiek apstrādāti attālināti, iegūstot informāciju par paraugu īpašībām.

  •  “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” (1.1.1.2/VIAA/2/18/279), zinātniskā vadītāja - Dr.Viktoriia Fedorenko

Laboratorijā izgatavoto 1D ZnO/Polidopamīna nanostruktūru paraugu konkrēti optiskās īpašības tiek pētītas izmantojot fotoluminiscenci.

  • "Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai" (777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017), zinātniskais vadītājs - Dr. Roman Viter

Ar ārzemju sadarbības partneriem regulāri tiek organizētas Zoom sanāksmes plānojot turpmāko darbību, ņemot vērā pašreizējos ceļošanas ierobežojumus. Kopā attālināti strādā pie esošo rezultātu publicēšanas un publikāciju rakstīšanas.

Kamēr citiem sadarbības partneriem nav iespējams šobrīd strādāt klātienē un veikt eksperimentus, LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija cenšas darbus neatlikt un aktīvi strādā ar Fosfātu buferšķīdumu (PBS) veicot optisko testēšanu hitozāna sadalīšanās procesa un implantu optisko īpašību pētīšanai.


Paralēli projektu darbībai tiek plānots kā uzlabot eksperimentālās iekārtas: optimizējot elektrovērpšanas iekārtu nanovadu izstrādei un uzstādot jaunu iekārtu difūzās atstarošanas mērīšanai ar kuru var noteikt dažādu materiālu absorbcijas robežu.

Par līdzšinējiem rezultātiem ir tikusi apstiprināta publikācija “Photoluminescence Study of Defects in ZnO Coated Polyacrylonitrile Nanofibers” žurnālā “Journal of Physical Chemistry”. Kā arī aktīvi tiek rakstītas jaunas publikācijas par šī brīža mērījumiem.

Dalīties