LU ASI Biofotonikas laboratorija (laboratorijas vadītājs - Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis) ārkārtas stāvokļa laikā martā-aprīlī turpina aktīvi realizēt aizsāktos projektus, daļēji pārkārtojoties uz darbu attālinātā režīmā un aizvietojot šobrīd neiespējamos pacientu klīniskos mērījumus ar citām aktivitātēm.

  • FLPP projekts „Fotopletizmogrāfijas attēlveide hronisku sāpju novērtējumam” (Nr. lzp-2018/1-0188), zinātniskais vadītājs - Dr.phys. Andris Grabovskis

Projektā paredzēto klīnisko pacientu izmeklējumu vietā, ASI laboratorijā notiek iekārtas prototipa pilnveide ādas mikrocirkulācijas kontrolei dažādos dziļumos. Iekārta sastāv no 3 monohromām kamerām (Ximea-xiQ USB-3.1, ADC 8-12-bits, 648x488) ar šaurjoslas interferences filtriem (CW= 420nm, 540nm un 800nm, FWHM=10nm). Šajā laikā izgatavots jaudīgs LED gaismas avots no 6 moduļiem, katrā pa 7 LED  (Roithner LaserTechnik Gmbh; 4 gab CW=420nm, maks. jauda 4x1W; 1 gab 530nm, CW=530nm, jauda 3W; un  2 gab CW=800nm, jauda 0.6W), novietoti 30 grādu leņķī pret centrālo asi, veido 15 cm diam. Gaismas lauku 25 cm attālumā no kamerām.

PrototipsModuļa izkārtojums ar 7 LED

Pēc prototipa montāžas tika veikti iPPG signāla pieraksta testi, un turpmākā prototipa vadības programmatūras izstrāde notiek attālināti. Programma veic 3 kameru kontroli, LED gaismas avota intensitātes adaptāciju un sinhronu signāla pierakstu un analīzi.

LED emisijas spektri un kameras jutības spektrsiPPG-perfūzijas attēls

Žurnālā Annals of Translational Medicine (IF 3.69) tika publicēts franču pētnieku Olfa Hamzaoui un Rui Shi iztirzājums (doi: 10.21037/atm.2020.01.70) mūsu grupas 2019. gadā publicētajam rakstam (Kazune S, et al. “Impact of increased mean arterial pressure on skin microcirculatory oxygenation in vasopressorrequiring septic patients: an interventional study”. Ann Intensive Care 2019;9:97.), diskutējot par mūsu piedāvāto pieeju augsta riska intensīvās terapijas pacientu monitoringā. Žurnāla redaktori aicināja reaģēt, un martā tika publicēta Dr. S. Kazūnes atbilde (10.21037/atm.2020.03.101).

  • ERAF pēcdoktorantūras projekts “Prototipa ierīču izstrāde neinvazīvam ādas stāvokļa novērtējumam” (1.1.1.2/VIAA/1/16/070), zinātniskais vadītājs Dr.phys. Edgars Kviesis-Kipge

Projektā strādāts pie bezkontakta fotopletizmogrāfijas (iPPG) metodes attīstības. Plānots izveidot un pārbaudīt kompaktu un viegli lietojamu bezkontakta fotopletizmogrāfijas signālu reģistrēšanas ierīci, kas darbojas infrasarkanā diapazonā (760 nm). Ierīces prototips sastāvēs no 12 infrasarkanā spektra gaismas diodēm, kas savienotas sešās grupās pa divām diodēm katrā. Martā-aprīlī izpētītas dažādas virsmas montāžas gaismas diodes, rezultātā izvēlētas Roithner LaserTechnik piedāvātās ar starojuma jaudu 400mW. Izveidota ierīces elektroniskā shēma un tajā ir iestrādāta gaismas diožu intensitātes regulēšana. Izpētīti gaismas diožu strāvas regulatori un izvēlēts 1500mA augstas efektivitātes sprieguma pazeminošais regulators no firmas Texas Instruments. Pārbaudot tehnoloģijas darbības pamatprincipus, laboratorijā izveidots vienkāršots ierīces modelis, ar kuru aprīlī iegūti pirmie plaukstas asinsrites mikrocirkulācijas attēli. 

Bezkontakta mikrocirkulācijas prototipa ierīces kameras tests


Paralēli zinātnieki izmanto jaunizveidotās iespējas piedaloties dažādās tiešsaites aktivitātēs, tai skaitā starptautiskās konferencēs:

SPIE Photonics Europe 2020 Digitālajā forumā (6.- 10.aprīlis) sekmīgi prezentēti četri referāti:

Savukārt virtuālajā OSA-Biomed konferencē 22.aprīlī tika prezentēts referāts:

Vēl jāatzīmē, ka 15.aprīlī akceptēts raksts publicēšanai Q1 žurnālā Biomedical Optics Express:

  • V.Lukinsone, A.Maslobojeva, U.Rubins,  M.Kuzminskis, M.Osis, J.Spigulis, “Remitted photon path lengths in human skin:  in-vivo measurement data”, Biomed.Opt.Expr., https://doi.org/10.1364/BOE.388349 (2020).

Lai saglabātu produktīvu un organizētu laboratorijas darbu, zinātnieki regulāri tiekās tiešsaitē. Sanāksmes notiek gan projektu ietvaros, rezultātu un progresa apspriešanā, gan laboratorijas nākotnes darbību plānošanā, pielāgojoties šī brīža situācijai.

ERAF-132 ikmēneša sanāksme 31.martā

Dalīties