LU ASI zinātnieki ir aktīvi strādājuši, rakstot projektu pieteikumus, kā rezultātā šogad aizsākas daudzi jauni projekti.
No tiem ar 1. maiju sākās divi pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas (POSTDOC) projekti:

 ZnO/porfirīna modelisProjekta shēma

Projektā tiks izstrādāti jauni optisko sensoru elementi, kuru pamatā ir ZnO-porfirīns nanostruktūras, gaistošu organisko savienojumu, piemēram, aromātisko un organisko skābju, noteikšanai. Projekta galvenais mērķis ir pielāgot kompozīta jutīgās un selektīvās īpašības, izmantojot selektīvā porfirīna slāņa optimizēšana (bez metāla un metāla saturoši porfirīni). 

Projekts (GoBVM) paredz palielināt biofotonikas izmantošanu veterinārmedicīnā. Ar plašu literatūras apskatu un starpdisciplināru ekspertu grupu tiks identificētas galvenās veterinārijas problēmas, kuras varētu atrisināt ar biofotoniku, izmantojot pašu izstrādātās biofotonikas tehnoloģijas (infrasarkanais termometrs, daudzkanālu fotopletizmogrāfija (PPG), hiperspektrālā attēlveidošana, optiskās koherences tomogrāfija).­


Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību.

Dalīties