LU ASI Teorētiskās fizikas laboratorija un Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija šajā laikā koncentrējas uz datu apstrādi un sadarbību ar ārzemju partneriem.

Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija Sadarbībā ar Krieviju (A.V. Agrafenin :Senior research scientist, Scientific research and educational center of biomedical technology, All-Russia institute of officinal and aromatic plants "VILAR", Russian academy of agricultural sciences-Moscow), risina apgriezto nekorekto uzdevumu, kā arī tika veikti Ramana spektra pirmie aprēķini, fluorescences fona noņemšanai.

Galvenie darbi, kas tiek veikti:

  • Programmas pielāgošana noteiktam uzdevumam (MathCad vide).
  • Datu apstrādes algoritma veidošana.
  • Deconvolucijas procedūras, izmantojot Tihonova regularizaciju, pielietošana.

Sadarbojoties ar mūsu pašu Biofotonikas laboratoriju, tiek veikti fotona noieto ceļu pirmie aprēķini, ādas veidojumu diagnostikai.

Veicot aprēķinus tiek pielietota deconvolucijas procedūras, izmantojot Tihonova regularizaciju. Fotona noieto ceļa aprēķināšanai tika izveidota speciāla programma MathCad vidē, kur ar specifisku algoritmu notiek datu apstrāde.

Paralēli laboratorija turpina savu darbu augstas frekvences bezelektrodu lampu diagnostikā, analizējot izstarotas un, iegūtas risinot apgriezto nekorekto uzdevumus, spektrallīnijas.


Teorētiskās fizikas laboratorija aktīvi strādā pie jaunu projektu pieteikumu un publikāciju rakstīšanas.

Ar partneriem no Viļņas, top publikācija par līdzšinējo sadarbību COST aktivitātes CA16221: “Quantum Technologies with Ultracold atoms” ietvaros.

Kā GENERAL (”Gender Equality Network in the European Research Area”) pārstāve no Latvijas, Teodora Velcheva Kirova, piedalījas ikgadējā konferencē. Konference bija plānota Romā, 22-23. aprīlī, kaut arī šoreiz nebija iespēja tikties klātienē, tā notika Zoom platformā ar mūziku un bildēm, saglabājot Itālijas noskaņu. Konferencē piedalījās vairāk kā 30 starptautiski dalībnieki apspriežot GENERAL pagājušā gada sasniegumus un nākotnes attīstības plānus dažādā nozarēs saistītās ar dzimumlīdztiesību un iespējām fizikas nozarē.

Dalīties