Jūnijā, pēc robežu atvēršanās, četri ASI zinātnieki no Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas devās pie sadarbības partneriem no Lietuvas uz Viļnas Universitāti, lai pilnveidotu savus pētījumus.

Pētniece Viktoriia Fedorenko sava PostDoc “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” (līg. Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/279) nodarbojās ar padziļinātu ZnO/polidopamīna izpēti - ZnO-PDA elektroķīmiskais raksturojums uz FTO stikla ar pretestības spektroskopiju. Mērījumi tika veikti ar dažādiem potenciāliem (0, - 0,45, - 0,3, 0,3, 0,45 un 0,8 V) ar gaismu un bez tās. Tika izpētīta arī fotoelektroķīmiskā iedarbība un veikti modificēto ZnO-PDA nanostruktūru Ramana spektroskopijas mērījumi.

Vadošais pētnieks Ulises Miranda Ordonez sava PostDoc "ZnO / porfirīna nanokompozītu izstrāde optiskiem nanosensoriem gaistošo organisko savienojumu noteikšanai" (līg. Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/490) ietvaros vairāk koncentrējās uz 3 dažādu porfirīnu modelēšanu datorā un to struktūras optimizāciju, izmantojot blīvuma funkcionālās teorijas (B3LYP hibrīda funkcionālās), kas ieviestas Spartan 18 kodu komplektā, un 6-311 ** G bāzes komplektu.

Kamēr Viktoriia Fedorenko un Ulises Miranda Ordonez nodarbojās ar saviem individuālajiem PostDoc pētījumiem, zinātniskā asitente Daina Damberga un inženieris Sahin Altundal aktīvi veica LZP projektā “1D ZnO/Polidopamīna kodola čaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām” (līg. Nr. lzp-2018/1-0394) nepieciešamos mērījumus. Pamatā veicot  ZnO-PDA analīzi ar dažādām metodēm. Lai noteiktu vibrācijas veidus paraugā, tika izmantota Ramana spektroskopija, kā arī tika veikti Z potenciāla mērījumu, ar kuru palīdzību var spriest par materiāla stabilitāti šķīdumā.

Kaut arī zinātnieki mobilitātes braucienā bija ne ilgāk par nedēļu, veicot attiecīgos mērījumus un eksperimentus, tika iegūti dati, kas nepieciešami projektu īstenošanā. Jauniegūtie rezultāti tiks apstrādāti Atomfizikas un spektroskopijas institūtā un papildinot jau iepriekš iegūto informāciju, tiks rakstītas jaunas publikācijas.

Dalīties