Jūlija mēnesī trīs ASI darbinieki devās pie projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) partnera “NANO PRIME” uz Dembicu, Poliju.

Stikla pūtējs un inženieris Aleksands Kapralovs strādāja pie jau iepriekš pašizveidotas Plazmas iekārtas – plazmas elektrooksidācijas procesa uzlabošana un iestatījumu atjaunināšana. Šo iekāru izmanto paraugu apstrādē. Attiecīgi tika veikti paraugu kvalitātes kontrole, veicot saskares leņķa mērījumus un rezultātu analīzi.

Kā arī Aleksandrs Kapralovs pilnveidoja un veica uzlabojumus arī pašizveidotajai elektrovērpšanas iekārtai.


Laborants Roberts Berķis strādāja pie dažādu paraugu izveides un apstrādes, sadarbojoties ar “NANO PRIME” ķīmiķiem. Tika izveidoti dažādi sudraba, ZnO, Cu šķīdumi un paraugi/virsmas plazmas elektrooksidācijai. 

Strādājot kopā ar Aleksandru Kapralovu nodarbojās ar hitozāna un PLA nanošķiedru sagatavošanu ar elektrovērpšanu. Vairāki paraugi ar dažādiem parametriem, kā koncentrācija, pievadītais spriegums, piemaisījumi u.c. tika sagatavoti un turpmākā paraugu apstrāde un rezultātu analīze notiks Atomfizikas un spektroskopijas institūtā.

Robertam Berķim bija iespēja iepazīt dažādas tehnoloģijas un iekārtas, kas pieejamas un ir izveidotas pie projekta partnera ar mērķi attīstīt turpmāko sadarbību, iespējams, arī citās nozarēs.


Sabiedrisko attiecību speciāliste Annija Lūcija Frīdmane savā apmaiņas vizītes braucienā fokusējās uz pētījumu rezultātu komercializācijas veidiem un projektu popularizēšanu.

Annija Lūcija Frīdmane iepazina implantu izgatavošanas procesu no datora modeļa līdz gatavam produktam, apgūstot 3D modeļa apstrādi, iegūstot produkta maketu, kā arī veidojot komerciālas fotogrāfijas gataviem produktiem. Rezultātā izveidojot digitālu produktu katalogu.

Lai informācija par projektu un partneru būtu pārskatāma tika atjaunota “NANO PRIME” mājaslapa, papildināta informācija un pievienots digitālais produktu katalogs. Lai mājaslapa būtu starptautiskāka un pieejamāka ārzemju partneriem, izveidots papildus mājaslapas tulkojums Angļu valodā un pilnveidots tulkojums Krievu valodā.


Aleksands Kapralovs, Roberts Berķis un Annija Lūcija Frīdmane apmaiņas vizītes ietvaros papildināja savas prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) īstenošanā, kas tiks turpināts Atomfizikas un spektroskopijas institūtā.

Dalīties