Zinātniskā asistente Daina Damberga un inženieris Kārlis Grundšteins pavadīja divus mēnešus, jūliju un augustu, pie ārzemju sadarbības partnera “NanoPure” Vroclavā, Polijā. Zinātnieki apmaiņas vizītē devās ar mērķi gūt paplašinātu apmācību polimēru un metāla nanodaļiņu sintēzē un raksturošanā projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros.

Pirmās nedēļas zinātnieki iepazina "NanoPure" laboratorijas, asistējot laboratorijas darbiniekiem ikdienas darbos ar iespēju izmēģināt dažādas eksperimentālās iekārtas. Apgūstot papildus informāciju par nanodaļinu sintēzi zinātnieki uzsāka savus eksperimentus sudraba nanodaļiņu sintēzē.

Sudraba nanodaļiņu sintēze tika veikta dažādos polimēru gēlos - hidroksietilcelulozē, ksantāna sveķos, karboksi metilcelulozē, Natrosol 250 HR, superabsorbējošā polimērā.

Katram polimēra gēlam tika veidoti vairāki paraugi ar dažādiem sintēzes laikiem, lai raksturotu sintēzes laika ietekmi uz sudraba nanodaļiņu veidošanos tika pielietota UV-Vis absorbcijas spektroskopija. Kā arī nanodaļiņu īpašības tika mainītas, izmantojot citronskābi un polivinilpirolidonu.

Rezultāta tika iegūti vairāk nekā 40 sudraba nanodaļiņu paraugi, kuru īpašības tika izvērtētas ar absorbcijas spektru analīzi veicot UV-Vis mērījums. Paraugi tiks nodoti turpmākai izpētei, veicot SEM un FTIR mērījumus. Iegūtie rezultāti tiks analizēti un apstrādāti atgriežoties Latvijā, un ar iegūtajām zināšanām Daina Damberga un Kārlis Grundšteins turpinās projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) izstrādi LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā.

Dalīties