Kursa “Fizikas un inženierfizikas seminārs” ietvaros studentiem ir iespēja iepazīties ar fizikālo un inženierfizikālo pētījumu un lietišķo izstrādņu virzieniem Latvijā. Kursa laikā studenti apmeklē gan dažādas pētnieciskās iestādes, gan privātuzņēmumus, kas strādā fizikas un ar to saistītajās jomās. Vienā no semināriem studenti iepazina LU Atmofizikas un spektroskopijas institūtu, - laboratoriju darbības virzienus un  zinātnieku aktuālās izpētes un projektus.

Semināru aizsāka prof. Jānis Spīgulis ar nelielu ieskatu par LU ASI vēsturi, kā 1994. gadā apvienojot Teorētiskās fizikas un Spektroskopijas problēmu laboratorijas, tika izveidots LU FMF Atomfizikas un spektroskopijas institūts. Gadiem ejot institūts attīstījās, izveidojot jaunas laboratorijas un paplašinot pētījuma virzienus.


Par Teorētiskās fizikas laboratoriju pastāstīja laboratorijas vadītāja Dr. Rita Veilande. Laboratorijā darbi notiek vairāk, pēc Dr. Ritas Veilandes teiktā, ar zīmuli un papīru, iegūtie vienādojumi tiek modelēti un aprēķināti ar datora palīdzību. Šobrīd laboratorijas galvenie pētījumu virzieni:

  • jaunu nelineāru vienādojumu izpēte, lai aprakstītu telpā lokalizētus, trīsdimensiju elektromagnētiskos solitonus, iespējams, aprakstot fotonu
  • teorētisku modeļu izstrāde kvantu un nelineāru optiku izmantošanai ar Rydberg - State atomiem

Lai attīstītu šos virzienu laboratorija plaši sadarbojas gan ar citu institūtu zinātniekiem, gan ar ārzemju partneriem.


Dr. Jānis Alnis, Kvantu optikas laboratorijas vadītājs, studentiem izrādīja laboratorijas telpas, kas atrodas Zinātņu mājas pagrabā, kur ir mazākas vibrācijas un temperatūra, kas nepieciešama eksperimentu optimālai veikšanai. Tālāk studenti devās uz 6. stāvu, kur atrodas lielākā daļa no institūta telpām, tai skaitā Kvantu optikas laboratorijas citas telpas.

Vadošais pētnieks Aigars Atvars studentiem demonstrēja Čukstošās Galerijas modu (ČGM) rezonatoru datora modeļus. Studentiem bija iespēja arī fiziski apskatīt optiskos vadus un rezonatorus.

Laboratorijā tiek strādāts arī pie optiskās frekvences metroloģija ar augšstilba otrās daļas optiskās frekvences ķemmi un optisko frekvenču standartu izstrāde un salīdzināšana ar radiofrekvenču standartiem.


Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijā laboratorijas vadītājs Dr. Atis Skudra demonstrēja LU ASI izveidotās dažādu metālu saturošās lampas. Dr. Atis Skudra pastāstīja par lampu spektroskopisko izpēti un to pielietojumu, piemēram, dzīvsudraba koncentrācijas noteikšanu.

Studentiem tika dota iespēja izmēģināt kā strādā dzīvsudraba koncentrācijas detektors, iepūšot elpas gaisu trubiņā, kas tālāk elpu aizvada līdz detektoram, ekrānā iegūstot dzīvsudraba koncentrācijas mērījumu.


Pētniece (Dr.) Viktoriia Feoderenko un inženieris Sahin Altundal parādīja dažādas laboratorijā esošās iekārtas, kuras tiek izmantotas nanomateriālu izpētē. Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas zinātnieki eksperimentē ar dažādu nanomateriālu paraugu izveidi un izmantojot spektroskopiju tiek pārbaudītas dažādas paraugu īpašības. Viktoriia Feoderenko parādijā kā paraugiem tiek noteikta fotoluminsicence.

Laboratorijas vadītājs Dr. Roman Viter izstāstīja kā notiek absorbcijas spektra uzņemšana un analizēšana, no kā var iegūt papildus informāciju par paraugu īpašībām, kā parauga refleksijas koeficientu.  

Lai nodrošinātu efektīvus un precīzus mērījumus spektri tiek uzņemti melnā telpā/kastē.

Paraugus zinātnieki izveido laboratorijas pagraba telpās, kur tiek veikti visi ķīmiskie procesi. Pagraba telpās ir arī uzstādīta ierīce electrospiningam, kas ir viens no virzieniem, ko tikai nesen ir attīstījusi laboratorija.   


Prof. Jānis Spīgulis kā noslēdzošo, studentus iepazīstināja ar savu laboratoriju – Biofotonikas laboratoriju.

Vadošā pētniece Vanesa Lukinsone un zinātniskā asistente Anna Maslobojeva studentiem pastāstīja par saviem pētījumiem projektā “Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunviedojumu in-vivo diagnostikai” ar mērķi izveidot jaunu ādas neinvazīvas diagnostikas tehnoloģiju – kā tiek veikti mērījumi un kādi apstākļi ir jānodrošina, lai mērījumi būtu kvalitatīvi un rezultāts precīzs.

Pētniece Ilze Ošiņa demonstrēja vairākus izveidotus prototipus ar dažādām uzbūvēm, kas aktīvi tiek pārbaudīti ādas diagnosticēšanas efektivitātei. Lai pārliecinātos par prototipu neinvazīvu un nesāpīgu mērījumu uzņemšanu, studenti prototipu varēja izmēģināt uz savas ādas. Ilze Ošiņa paradīja arī kā no prototipa iegūtiem mērījumiem tiek iegūti dati pēc kuriem ir iespējams identificēt ādas veidojumus.

Vadošais pētnieks Andris Grabovskis demonstrēja savas komandas izveidoto prototipu projekta “Multimodāla optiska tehnoloģija cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam” ietvaros, kas veidots ar mērķi attīstīt neinvazīvas diagnostiku arī dziļāk cilvēka ādā, ne tikai epidermā. Vadošais pētnieks Uldis Rubīns pastāstīja kā iegūtie mērījumi tiek apstrādāti datorā, kā analizēt rezultātus un ko tie pastāsta par cilvēka asinsriti.

Andris Grabovskis strādā arī pie neinvazīvas optiskas metodes izstrāde hronisku sāpju novērtējumam, simptomu diferenciācijai un nociceptīvo šķiedru bojājumu kvantificēšanai, kas izpaužas kā ādas mikrocirkulācijas reakcijas bojājumi, kas tiks parametrizēti fizioloģisko provokāciju testu laikā izmantojot vairāku viļņa garumu fotopletizmogrāfijas attēlveidi.

Paralēli cilvēku neinvaīzvai diagnostikai Biofotonikas laboratorijā pēta arī suņu, kaķu un liellopu neinvazīvu diagnostiku.


Šobrīd LU ASI aktīvi darbojas sešas laboratorijas. Katru gadu visas laboratorijas piedalās “Zinātnieku naktī”, kur iespējams iegūt plašāku informāciju par konkrēti interesējošiem laboratoriju pētniecības virzieniem. Arī šogad institūts piedalīsies “Zinātnieku naktī”, kur būs iespējams iepazīt laboratoriju aktuālos pētījumus.

Dalīties