LTV 1 raidījuma "Rīta Panorāma" sižets "Izpēta lāzera ceļu cilvēka ādā" tapis saistībā ar saņemto atzinību no Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta par nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2020.gadā par pētījumu "Jauna metode fotonu izplatības ceļa noteikšanai difūzajā refleksijā". LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas vadītājs Prof. Jānis Spīgulis raidījumā atklāj, ka šajā pētījumā iesaistītie zinātnieki spēja rast atbildi uz galveno jautājumu: "Ja fotons nonāk ādā un tur ilgi klejo un pēc tam iznāk ārā, kādu ceļu viņš ir veicis".

Raidījuma ierakstu skaties: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.02.2021-izpeta-lazeru-celu-cilveka-ada.id210170/

Dalīties