2021. gada 12. februārī veiksmīgi ZOOM platformā tika aizvadīta LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros ASI rīkotā prioritārās pētniecības virziena "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika" plenārsēde. Plenārsēdes pirmo sekciju "Pārskata lekcijas un teorētiskā fizika" atklāja Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore Inga Šīrante ar prezentāciju par institūta laboratoriju projektiem, to rezultātiem un sasniegumiem. Sekcijas turpinājumā savu prezentāciju par Individuālajiem pretvīrusu aizsarglīdzekļiem, to lietojumu un ietekmi demonstrēja uzaicinātā vieslektore - RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītāja Inga Dāboliņa. Arī nākamā prezentācija bija par šī brīža aktuālāko tēmu COVID-19, kur LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. Andris Jakovičs demonstrēja valsts pētījuma programmas "Covid-19 seku mazināšanai" ietvaros īstenotā projekta "Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)"  rezultātus. Saistībā ar teorētisko fiziku savus aprēķinus fotonu matemātiskajā modelēšanā demonstrēja ASI Teorētiskās fizikas laboratorijas vadošais pētnieks Prof. Imants Bērsons. Turpinājumā Vidzemes augstskolas Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta pētnieks Dr.phys. Ojārs Balcers stāstīja par savu pētījumu "D vitamīna iespējamā noteikšanā ar spektru aprēķināšanu un optiskām metodēm", kura īstenošanā piedalījās arī ASI vadošā pētniece Dr. Rita Veilande un vadošais pētnieks PhD. Ulises Miranda Ordonez.

Programmas otrā sekcija bija veltīta tēmai "Biofotonika" un to vadītja LU ASI Biofotonikas laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks Prof. Jānis Spīgulis. Sekcijas ietvaros esošajās prezentācijas Biofotonikas laboratorijas zinātnieki demonstrēja savu īstenoto projektu rezultātus un nozīmīgākos sasniegumus.

Trešo sekciju "Atomu un molekulu fizika, optiskās tehnoloģijas" vadīja LU ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Uldis Bērziņš. Šīs sekcijas ietvaros tika prezentēti gan ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijā, gan Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijā strādājošo zinātnieku īstenoto projektu rezultāti. Sekciju noslēdza LU Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš ar prezentāciju par institūtā īstenoto projektu "Multi-static space debris laser ranging capability development for SLR station Riga".

Ceturtā sekcija bija veltīta tēmai "Optiskie biosensori un frekvenču ķemmes" un to vadīja LU ASI Kvantu optikas laboratorijas vadītājs Dr. Jānis Alnis. Sekcijas prezentācijās tika demonstrēti ASI Kvantu optikas laboratorijā un Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā īstenoto projektu pētnieciskie rezultāti.

Plenārsēdes programma

Dalīties