Foto: Toms Grīnbergs

2020. gada septembrī , Jūrmalas Valsts  ģimnāzijas (turpmāk- JVĢ) direktore  Ieva Taranda uzrunāja LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (turpmāk-ASI)  direktori Ingu Šīranti ar vēlmi veidot sadarbību starp abām iestādēm. Šīs plānotās sadarbības mērķis bija veicināt  JVĢ skolēniem  interesi par dabaszinātnēm un radīt izpratni par zinātnieku profesiju un karjeras iespējām nākotnē. Tā kā patreizējās ārkārtas situācijas dēļ nebija  iespējams ar institūtu skolēnus iepazīstināt klātienē, tāpēc  ASI direktore Inga Šīrante, izmantojot tiešsaistes platformu Virtuālā skola, prezentēja institūta galvenos darbības virzienus attālināti.

Atomfizikas un spektroskopijas institūts ir Latvijas Universitātes struktūrvienība un lai sakārtot savstarpējo sadarbību juridiski, tika uzsākta līguma formēšana starp Latvijas Universitāti un Jūrmalas Valsts ģimnāziju.

2021. gada 9. februārī, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, LU rektors Indriķis Muižnieks un Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda parakstīja sadarbības līgumu.

Lai vienotos par turpmākajiem plāniem un aktivitātēm sadarbības ietvaros, 18.02.2021. LU Zinātnes mājā, Torņkalnā notika atkārtota tikšanās ASI direktorei I.Šīrantei ar  JVĢ direktori I.Tarandu un projektu vadītāju G.Tijāri, kurā apsprieda jautājumus saistībā ar tuvojošos  pasākumu “Zinātnieku nakti 2020”. Pārrunāja iespējamo sadarbību arī iesaistoties kopīgos projektos tādos, kā programmā NORD+ u.c.

Veiksmīga ilgtermiņa sadarbība iespējama, ja abas puses vēlas vienu un to pašu.

 

LU ASI moto pārfrāzējot rindas no  V. Plūdoņa poēmas “Atraitnes dēls”:

“Mēs kāpt gribam  kalnā visaugstākā,

Ne spēka mums pietrūks, ne bail mums no kā;

Lai putenis plosās, lai ziemelis elš:

Uz augšu, uz augšu tik ies mums ceļš!”

Dalīties