Jau kā ierasts pasākums ir LU ASI rīkoti Zinātniskie semināri, kuri notiek gandrīz katru ceturtdienu, tomēr š.g. 25.martā notikušais seminārs platformā Zoom bija īpašs ar to, ka tas izraisīja sajūsmu un neatstāja vienaldzīgu nevienu no klausītājiem. Par to ir jāpateicas uzaicinātajam semināra vadītājam, latviešu izcelsmes Lundas Universitātes profesoram Dainim Draviņam. Profesora D. Draviņa stāstījums galvenokārt bija par 2020. gada Nobela prēmijas laureātiem un viņu būtiskākajiem atklājumiem. Referātā "Melnie caurumi no 2020. gada Nobela prēmijas līdz Visuma tālēm" Dainis Draviņš deva ieskatu Nobela prēmijas izcelsmē, iepazīstinot ar Nobela testamentu un pirmajiem laureātiem, kā arī ar 2020. gada Nobela prēmijas fizikā laureātiem - Rodžeru Penrozu (Roger Penrose), kurš (1/2) dalīto prēmiju ieguva par atklājumu, ka melnā cauruma veidošanos paredz vispārīgā relativitātes teorija un Reinhardu Genzelu (Reinhard Genzel) un Andrea Gecu (Andrea Ghez), kuri katrs saņēma pa 1/4 no prēmijas fizikas nozarē par supermasīvā kompaktā objekta atklāšanu mūsu Galaktikas centrā. Interesants un aizraujošs bija Prof. Draviņa sagatavotais pārskats par melno caurumu pirmssākumiem, no Mičela, Laplasa, Einšteina, Švrcšilda, Hokinga  līdz Penroza darbiem. Pārsteidzoši, ka Penrozs faktiski saņēma prēmiju par trīs lappušu garu 1965. gada publikāciju žurnālā Phys.Rev. Letters. Interesants bija stāstījumus par Genzela un Gecas pētījumiem par zvaigžņu rotāciju Galaktikas centrā, kas veikti ar Eiropas Dienvidu observatorijas, VLT, VLTI teleskopiem. Nozīmīga sadaļa prezentācijā bija veltīta jaunākajiem pētījumiem par gravitācijas viļņiem un par to, kāds īsti  izskatās melnais caurums.

Foto no Daiņa Draviņa prezentācijas

Vēlamies pateikties Prof. Dainim Draviņam par atvēlēto laiku un par labāko un informatīvāko stāstījumu mūsu institūta semināros pēdējo gadu laikā!

Dalīties