Pēc ilgāka laika, kad atkal ir iespējams ceļot saistībā ar COVID-19 situācijas uzlabošanos, ASI zinātnieki atsāk doties mobilitātes vizītēs pie H2020 programmas projekta  “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) partneriem. 

Pirmais, kas pabeidzis savu apmaiņas pieredzi pie projekta partnera Polijā uzņēmumā "Nano Prime" ir LU ASI inženieris Sahin Altundal. Sahin apmaiņas vizītes mērķis bija apmācība titāna implantu plazmas elektrolītiskajā oksidēšanā (PEO) ar dažādu matricu un mikrostruktūru brušīta nanodaļiņām un dažādām pārklājumu raksturošanas metodēm. Vizītes laikā Sahin Altundal strādāja pie pētījuma, lai uzlabotu titāna implanta bioaktīvās īpašības pievienojot sudraba daļiņas, kuras satur kalcija fosfātu uz virsmas. Darbā tika izmantota ķīmiskā, mikrostrukturālā un topogrāfiskā analīze, kā arī fizioloģiskā analīze. Tika pielietotas strāvas un sprieguma parametru definīcijas, lai iegūtu optimālāko rezultātu.

Mobilitātes laikā iegūtās zināšanas un prasmes nākotnē tiks izmantotas, lai rakstītu jaunus projekta pieteikumus vietējos un starptautiskos projektu konkursos.

   

Dalīties