Šā gada 16.decembrī LU ASI iknedēļas Zinātniskajā seminārā savu prezentāciju par tēmu "Impulsi materiālos un ne tikai" demonstrēja Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk-EDI) direktors - vadošais pētnieks, LZA akadēmiķis Dr.sc.comp. Modris Greitāns. Sākotnēji EDI direktors pastāstīja par institūta vēsturi un nozīmīgākajiem sasniegumiem, kā arī dalījās pieredzē par institūtā īstenotajiem gan starptautisko programmu projektiem piem.Horizon 2020 gan nacionālo programmu projektiem piem. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem (FLPP). Semināra zinātniskajā daļā vairāk tika stāstīts par FLPP projektu "Mākslīgā intelekta lietojums multi-statiska ultraplatjoslas impulsa radara signālu analīzē materiālu un struktūras nesagraujošai noteikšanai (MIRSA)" eng. "AI-based analysis of multi-static UWB-IR radar signals for non-destructive estimation of materials and structure", projekta Nr. lzp-2020/2-0270, kurā zinātniskais vadītājs ir pats Dr.sc.comp. Modris Greitāns. 

Dalīties