2022. gada 10.februāra sekcijas pirmo daļu vadīja LU ASI vadošais pētnieks, Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs Dr. Roman Viter
Sekcijas sākumā Prof. Arūnas Ramanačius no Viļņas Universitātes prezentēja Latvijas – Lietuvas – Taivānas projektu “Caurplūdes sistēmas imūnanalīzes ierīces vīrusu infekciju diagnosticēšanai”, kas tiek realizēts sadarbībā starp LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, Viļņas universitāti un Nacionālo Taivānas universitāti.  
Turpinājumā Dr. Viktoriia Fedorenko prezentācijā “Application of Polydopamine Functionalized Zinc Oxide for Aflatoxin B1 Sensor Design” iepazīstināja ar sava PostDoc projekta “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” rezultātiem. 
Kā nākamais uzstājās LU ASI pētnieks Dr. Maksym Pogorielov, kurš prezentēja ERAF projektā “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai” veiktās un plānotās zinātniskās aktivitātes.
Par to pašu tematiku turpina LU ASI vadošais pētnieks Roman Viter ar prezentāciju “ZnO-Schiff base nanostructures as optical chemical sensors for metal ion detection” , tematika saistīta ar LV-UA, LV-LT-TW, H2020, M-era.Net programmu projektiem, ko viņš patreiz realizē.  
Pirmās daļas noslēguma uzstājās Simonas Ramanavičius no Lietuvas Valsts pētniecības institūta Fizikas zinātnes un tehnoloģiju centra un Irina Tepliakova no Odesas I.Mečņikova nacionālās universitātes.  
Sekcijas otro daļu, kurā uzstājas LU ASI sadarbības partneri no Lietuvas un Ukrainas,  vadīja LU ASI pētnieks Dr. Maksym Pogorielov. Klātesošie varēja iepazīties ar  Simona Ramanavičiusa, Mindauga Tamošiunasa, Oksanas Sulajevas, Olesjas Tverezovskas, Volodimira Baraniča, Jevgenija Husaka un Viktorijas Kornijenko pētījumu rezultātiem. 

2022. gada 11. februāra sekcijas pirmo daļu vadīja Teorētiskās fizikas laboratorijas vadītāja, LU ASI vadošā pētniece Dr. Rita Veilande. Šo daļu atklāja  LU ASI Teorētiskās fizikas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Imants Bērsons ar prezentāciju “Fotonu atstarošana un laušana”. Vēlāk par savu pētījumu rezultātiem stāstīja Dr. Teodora Velcheva Kirova un  Dr. Ojārs Balcers
Turpinājumā uzstājās LU ASI Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas pētnieki. Par dzīvsudraba piesārņojuma pētījumiem melno stārķu izkārnījumos un olu čaumalas  stāstīja Zanda Briķe un Anda Ābola. Savukārt Dr. Nataļja Zorina sniedza ieskatu pētījuma “As, Hg un Tl augstfrekvences bezelektrodu lampu salīdzinājums vides piesārņojuma noteikšanai” rezultātos.    
Pēc pārtraukuma 2022. gada 11. februāra sekcijas vadību uzņēmās LU Kvantu optikas laboratorijas vadītājs Dr. Jānis Alnītis
Klātesošajiem bija iespēja noklausīties Artūra Ciniņa prezentāciju “”Fast” and ”slow” chameleon dressed states in Autler-Townes spectra of alkali atoms” un Dr. Kaspara Mičuļa prezentāciju “Collapse of Xe polarized atomic states in magnetic fields”, abas tēmas tiek pētītas fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2019/1-0280 “Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas” ietvaros. 
Pētījuma “Augšstilbu ādas infrasarkanās termogrammas fenotipizēšana septiskā šoka pacientiem” rezultātiem rezultātus izklāstīja Edgars Vasiļievs
Biofotonikas laboratorijas pētniece Emilija Vija Ploriņa prezentēja sava pētījuma, kas tiek veikts ERF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/072 “ Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma” ietvaros, rezultātus. 
Noslēgumā ar pārskata ziņojumu par ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/155 “Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās” īstenošanu uzstājās LU ASI Kvantu optikas laboratorijas pētniece Dr. Inga Brice

Ar LU 80. Starptautiskās zinātniskās konferences virziena "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika" sekcijas programmu var iepazīties šeit
Konferenču tēžu kopsavilkumi šeit un Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā

Dalīties