2022. gada 17. februārī LU ASI iknedēļas Zinātniskajā seminārā Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas vadītājas Dr. Atis Skudra sniedza ziņojumu par paveikto 2021. gadā.  Savā prezentācijā Dr. A. Skudra izteica pateicību visiem laboratorijas darbiniekiem par paveikto darbu. 2021. gadā turpināts darbs pie valsts pētījuma programmas projekta “Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās” (projekta vadītājs Tālis Juhna) rezultātu izplatīšanas. Tika sniegts ieskats fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2020/1-0005 “Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija” (projekta vadītāja Rita Veilande) rezultātos. Dr. A.Skudra iepazīstināja klātesošos ar laboratorijas paveikto zinātnes popularizēšanā, kā arī ar atskati par 2021. gada zinātniskajām publikācijām.     

Dalīties