2022. gada 24. februārī LU ASI iknedēļas Zinātniskajā seminārā Biofotonikas laboratorijas vadītājs Prof. Jānis Spīgulis sniedza ziņojumu par laboratorijas darba izpildi 2021. gadā. Prezentācijas sākumā Prof. J. Spīgulis iepazīstināja semināra dalībniekus ar laboratorijas darbiniekiem. 2021. gadā laboratorijā tika īstenoti 12 projekti.  Turpinājumā tika sniegts ieskats par projektiem, kas tiek īstenoti A. Ļihačova, I.Saknītes, B.Cugmasa M.Tamošiūnasa, A.Grabovska, J.Spīguļa darba grupās. Klātesošie varēja iepazīties ar projektu rezultātiem, publicitātes pasākumiem un plāniem 2022. gadam.  

Dalīties