2022. gada 10.martā notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs, kurā Teorētiskās fizikas laboratorijas darbinieki ziņoja par 2021. gada sasniegumiem. Pārskata periodā laboratorijā darbojās Dr. Imants Bērsons, Dr. Rita Veilande un Dr. Teodora Velcheva Kirova, brīvprātīgi laboratorijas darbu atbalstīja Dr. Ojārs Balcers un kā viespētnieks Dr. Hamid Hamedi. Laboratorijas vadītāja Dr. R.Veilande savā prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar laboratorijā paveikto 2021. gadā. Turpinājumā par saviem pētījumiem pastāstīja arī Dr. T.V.Kirova un Dr. I.Bērsons.

 

   

Dalīties