2022. gada 17. martā notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs, kurā Kvantu optikas laboratorijas vadītājs Dr. Jānis Alnis sniedza atskaiti par laboratorijā paveikto 2021. gadā. Dr. J.Alnis savā prezentācijā sniedza informāciju par laboratorijas darbiniekiem un sadarbības partneriem. 2021. gadā tika pabeigts fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2018/1-0510 “Optiski čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru sensori”, par tā rezultātiem stāstīja laboratorijas vadītājs Dr. J.Alnis. Turpinājumā sekoja ieskats ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/155 “Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās” realizācijas gaitā. Prezentācijas noslēgumā Dr. J. Alnis informēja par laboratorijas 2021. gada sabiedrības informēšanas pasākumiem un plāniem 2022. gadam. 

Dalīties