2022. gada februārī LU ASI inženieris bija devies mobilitātes vizītē Polijā, ārzemju sadarbības kompānijā ” Nano Prime”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros. Vizītes laikā A.Kapralovs izgāja drošības un tehnisko apmācību smilšu strūklu nodaļā, sagatavoja metāla paraugus smilšu strūklas procesam un veica to apstrādi ar smilšu strūklu dažādos režīmos ar mērķi iegūt raupju virsmu lāzera apstrādei. Vēlāk vizītes laikā tika veikts SEM pētījums par smilšu strūklas virsmu un paraugu atlasi LIPSS apstrādei un dažādu metālu paraugu smilšu strūklas virsmu LIPSS apstrāde ar mērķi veidot regulāru nanostrukturētu virsmu.

Dalīties