2022. gada 24. martā LU ASI iknedēļas Zinātniskajā  seminārā par Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas paveikto 2021. gadā un plāniem 2022. gadam stāstīja laboratorijas vadītājs, LU ASI vadošais pētnieks Dr. Arnolds Ūbelis. Savā prezentācijā Dr. A.Ūbelis sniedza informāciju par laboratorijas darbiniekiem, sadarbības partneriem, iekārtam un infrastruktūru. Dr. A.Ūbelis iepazīstināja klātesošos ar laboratorijas stratēģiskiem virzieniem: atomfizika un spektroskopija, molekulu fizika un spektroskopija, atmosfēras fotoķīmija un lietišķie pētījumi. Turpinājumā Dr. A.Ūbelis sniedza ieskatu par laboratorijā īstenoto ERDF projektu Nr. 1.1.1.5/19/A/003 “Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē”,  ERAF projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/144  “Tehnoloģiski pētījumi, lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4” un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu Nr. lzp-2019/1-0280 “Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas”. Prezentācijas noslēgumā tika informēts par plānotajiem projektu pieteikumiem 2022. gadā. 

Dalīties